උපකාරක පන්ති - Children with Learning Disabilities, ශ්‍රේණිය 1 සිට 9

Yamuna Peeligama (ස්ත්‍රී) - Have followed the Certificate in Teaching for Children with Disabilities conducted by the Open University of Sri Lanka.
ස්ථානයන්: නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, රාජගිරිය

උපකාරක පන්ති ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් සහ ප්‍රංෂ භාෂාව

Bashini Liyanapathirane (ස්ත්‍රී) - A graduate in law and a final year undergrad Faculty of Arts. (BA in English Language), Completed the DELF exams.
ස්ථානය: බත්තරමුල්ල

උ/පෙ රසායන විද්‍යාව සහ ශ්‍රේණිය 6 සිට 11 සඳහා විද්‍යාව, ගණිතය

Sudara Jayatissa (පුරුෂ) - Undergraduate student in Faculty of Medicine, University of Colombo.
ස්ථානයන්: අවිස්සාවේල්ල, කැස්බෑව, කොට්ටාව, කොළඹ 08, කොළඹ 10, දෙහිවල, නුගේගොඩ, පිළියන්දල, බත්තරමුල්ල, බ

ගණිතය සහ විද්‍යාව පන්ති ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් සිසුන් සඳහා

Kokila Sooriyabandara (ස්ත්‍රී) - Following the Edexcel Level 4 teaching Diploma, Currently a teacher at Gateway college.
ස්ථානය: බත්තරමුල්ල

උපකාරක පන්ති - ගණිතය, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව

Reginald Dissanayake (පුරුෂ) - Over 30 years of experience since 1988.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, එන්දෙරමුල්ල, කඳාන, කිරිබත්ගොඩ, කොළඹ, බත්තරමුල්ල, රත්මලාන, රාගම, වත්තල, හුණුපිටිය

උපකාරක පන්ති - ගණිතය, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව
උසස් පෙළ ⁣භෞතික විද්‍යාව සිද්ධාන්ත හා පුනරීක්ෂණ / 6-11 ගණිතය හා විද්‍යාව නිවසට පැමිණ උගන්වමි

Dilan Chathuranga (පුරුෂ) - කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයේ උපාධි අපේක්ෂකයෙකි.
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, කොළඹ 10, දෙහිවල, පන්නිපිටිය, බොරලැස්ගමුව, මහරගම, වේරහැර

විද්‍යාව සහ ගණිතය (6-11) සහ රසායන විද්‍යාව A/L

Pradeep Hemachandra (පුරුෂ) - 2012 වසරේ ප්‍රථම උපාධිය ලබා ගතිමි, 2010 සිට මේ දක්වා උපකාරක පංති පවත්වා සිසුන්ට විශ්ව විද්‍යාල වරම් ලබා ගැනීමට අත්වැල් සපයා ඇත.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

විද්‍යාව සහ ගණිතය ශ්‍රේණිය 6 - 11 - ජාත්‍යාන්තර සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය

Nilmini Fernando (ස්ත්‍රී) - MSc. Industrial Analytical Chemistry, BSc.(Hons.) Chemistry Special Degree, Former Lecturer at Sri Lanka Sabaragamuwa University.
ස්ථානයන්: ගල්කිස්ස, දෙහිවල, පානදුර

විද්‍යාව සහ ගණිතය ශ්‍රේණිය 6 - 11 - ජාත්‍යාන්තර සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය
විද්‍යාව (ශ්‍රේණිය 6-7) සහ ඉතිහාසය (ශ්‍රේණිය 6-9) පන්ති - ලන්ඩන් / දේශීය විෂය නිර්දේශය

Lathikka A. Niriella (පුරුෂ) - BSc. [Built Environment - University of Moratuwa], Certificate in teaching History [University of Colombo].
ස්ථානයන්: ඇතුල් කෝට්ටේ, කඩුවෙල, නුගේගොඩ, පිටකෝට්ටේ

විද්‍යාව දේශීය විෂය නිර්දේශය ශ්‍රේණිය 9 සිට 11

Praveen de Silva (පුරුෂ) - Have obtained 9A's at GCE O/L and have obtained 3C's at GCE A/L and currently an undergraduate.
ස්ථානයන්: කොළඹ, බත්තරමුල්ල

අමතර පන්ති - විද්‍යාව, ගණිතය සහ ඉංග්‍රීසි - දේශීය විෂය නිර්දේශය - ශ්‍රේණිය 6 සිට 9

Meera (ස්ත්‍රී) - A final year medical student with first classes in the previously held bar exams.
ස්ථානයන්: නාවල, බත්තරමුල්ල, මාලබේ, රාජගිරිය

Tuition Class - Information Technology and Science

උපදේශක: N.C Perera (පුරුෂ‍) - MSc, BSc Special.
ස්ථාන: බත්තරමුල්ල

Individual Tuition for Science. Chemistry and Biology in English Medium

උපදේශක: Prasanna Samarawickrama (පුරුෂ‍) - B.Sc.(Biology Science) Degree, Postgraduate Diploma and Master Degree (University of කොළඹ)

O/L Science Classes - Home Visiting

උපදේශක: Dilumi Warnakulasuriya - Bachelor of Science (University of Peradeniya), Over 5 years experience.

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න