අපරදිග සංගීත පන්ති - බත්තරමුල්ල

Garuthra Sumanasekara (ස්ත්‍රී) - Completed IWMS, ABRSM exams.
ස්ථානය: බත්තරමුල්ල

සංගීත පන්ති - ගිටාර්ය, පියානෝ, වයලීනය, ඕගන්, Mandolin GCE සා/පෙළ සහ උ/පෙ විෂය නිර්දේශය

Gayan Sudarshana (පුරුෂ) - Government school music teacher with over 5 year experience.
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඩුවෙල, කොට්ටාව, කොස්වත්ත, කොළඹ 05, තලවතුගොඩ, නාවල

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න