ඉංග්‍රීසි ශ්‍රේණිය 6-11 සඳහා

Haritha Prasan Amarasinghe (පුරුෂ) - TEFL [UK], Certificate in English Teaching (Royal Institute - SL) ,Degree in Business Management, PG Dip. in Marketing.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති,

ඉංග්‍රීසි ශ්‍රේණිය 6-11 සඳහා
ඉංග්‍රීසි සහ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය දේශීය සහ කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල්, IELTS

Adrian Gunaratne (පුරුෂ) - Over 17 years of experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ, කඩවත, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, කොළඹ, ගම්පහ, බත්තරමුල්ල, මහබාගේ, මාලබේ, රාජගිරිය, වත්තල

ඉංග්‍රීසි සහ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය දේශීය සහ කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල්, IELTS
දේශීය විෂය නිර්දේශයේ පන්ති පවත්වන උපාධිධාරී ගුරුතුමිය

Mithma Welikanna (ස්ත්‍රී) - Completed HND in Law, Bachelor's Degree in Law with a First Class. Currently reading Attorneys at the Sri Lankan Law College.

ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව පන්ති උ/පෙ (2022 / 23 / 24) සහ සා/පෙළ (2022 / 2023) නිවසට පැමිණ / ඔන්ලයින්

Ransika Gamage (ස්ත්‍රී) - BA (Hons) TESL, Diploma in English University of Colombo, Completed British Council Intermediate Level.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඩවත, කොට්ටාව, තලපත්පිටිය

ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව පන්ති උ/පෙ (2022 / 23 / 24) සහ සා/පෙළ (2022 / 2023) නිවසට පැමිණ / ඔන්ලයින්
හැමෝටම ඉංග්‍රීසි / හැම දේටම ඉංග්‍රීසි

Ranjith Gunarathne (පුරුෂ) - ඉංග්‍රීසි විශේෂඥ පුහුණු [පේරාදෙණිය ගුරු විදුහල - 1985/1986].
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, නුගේගොඩ, පන්නිපිටිය, පනාගොඩ, පැපිලියාන, බත්තරමුල්ල

හැමෝටම ඉංග්‍රීසි / හැම දේටම ඉංග්‍රීසි
ඉංග්‍රීසි සහ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය පන්ති

Anuradha Imeshani (ස්ත්‍රී) - Bachelor in English and English Literature [USJP]. Working as a government English teacher.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ගාල්ල

ඉංග්‍රීසි සහ ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති ශ්‍රේණිය 1 සිට 13

Kaumadee Perera (ස්ත්‍රී) - BA (Special) Degree holder in Teaching English as a Second Language (TESL) from University of Sri Jayewardenepura.

ඉංග්‍රීසි සහ ගණිතය පන්ති ශ්‍රේණිය 3 - 10 ජාත්‍යාන්තර සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය

Diana (ස්ත්‍රී) - Experience in same field over 15 years.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, දෙහිවල, නුගේගොඩ, මාලබේ, හෝකන්දර

ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ සාහිත්‍යය

K. K. Isuru Avinda (පුරුෂ) - An experienced English, Literature and French Teacher at an International School in Battaramulla, 10 years experience.

ඉංග්‍රිසී කණ්ඩායම් පන්ති - කථනය, ලිවීම හා තේරුම් ගැනීමේ හැකියාවන් වැඩි දියුණු කරගැනීම සදහා

Wesley John (පුරුෂ) - පාථමාලාව කථන පුහුණුව හා ව්‍යාකරණ අවබෝධය ප්‍රගුන කිරිම ඉලක්ක කර ගනිමින් කණ්ඩායම් පන්ති තනා ඇත.
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඩුවෙල, කොට්ටාව, ගොඩගම

ඉංග්‍රිසී කණ්ඩායම් පන්ති - කථනය, ලිවීම හා තේරුම් ගැනීමේ හැකියාවන් වැඩි දියුණු කරගැනීම සදහා
ඉංග්‍රීසි පන්ති සා/පෙළ, උ/පෙ සිසුන් සහ ළමුන් සඳහා

Anudith (පුරුෂ) - Studied from 2005 to 2019 at an International School. Completed a diploma in British Council and following ILTES.

ඉංග්‍රීසි පන්ති සා/පෙළ, උ/පෙ සිසුන් සහ ළමුන් සඳහා
ඉංග්‍රීසි පන්ති - ශ්‍රේණිය 4 සිට උ/පෙ - අන්තර්ජාලය තුලින්

Ratnayake (පුරුෂ) - National certificate for English (N.C.E), Diploma for English Language (DE), Higher diploma for English (HDE).
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඩුවෙල, කැලණිය

ඉංග්‍රීසි පන්ති - ශ්‍රේණිය 4 සිට උ/පෙ - අන්තර්ජාලය තුලින්
විද්‍යාව, ගණිතය, ඉංග්‍රීසි සඳහා නිසැක A සාමාර්ථ ඔබටත් අවශ්‍ය ද???

Gayathri Pothupitiya (ස්ත්‍රී) - කොළඹ ජනප්‍රිය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය පාසලක ද්වීතියික පාසැල් ගුරුවරියක් ලෙස දැනට සේවය කරමින් සිටිමි, ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්ව විද්‍යාලයේ විදාවේදී උපාධිය හදාරමින් සිටිමි.

පරිගණක සහ ඉංග්‍රීසි පන්ති

Sandaru Bandara (ස්ත්‍රී) - BSc, TKT, HND (Greenwinch, London), E. Literature (Cinec), Teacher Training (ACBT).
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, උඩහමුල්ල, කොට්ටාව, කොළඹ, නුගේගොඩ, පන්නිපිටිය

ඉංග්‍රීසි කථනය සහ ව්‍යාකරණය පන්ති

London Bridge English Academy - Well qualified teachers conduct classes.
ස්ථානය: මාලබේ

ඉංග්‍රීසි කථනය සහ ව්‍යාකරණය පන්ති

 Grade 1 to A/L All Subjects