ඉංග්‍රීසි ශ්‍රේණිය 6-11 සඳහා

Haritha Prasan Amarasinghe (පුරුෂ) - TEFL [UK], Certificate in English Teaching (Royal Institute - SL) ,Degree in Business Management, PG Dip. in Marketing.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති,

ඉංග්‍රීසි ශ්‍රේණිය 6-11 සඳහා
ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ සාහිත්‍යය

K. K. Isuru Avinda (පුරුෂ) - An experienced English, Literature and French Teacher at an International School in Battaramulla, 10 years experience.

ඉංග්‍රීසි සහ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය දේශීය සහ කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල්, IELTS

Adrian Gunaratne (පුරුෂ) - Over 17 years of experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ, කඩවත, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, කොළඹ, ගම්පහ, බත්තරමුල්ල, මහබාගේ, මාලබේ, රාජගිරිය, වත්තල

ඉංග්‍රීසි සහ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය දේශීය සහ කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල්, IELTS
ඉංග්‍රීසි අමතර පන්ති - International School Teacher and Home Tutoring Classes Individually

S. D. Gunasekera (ස්ත්‍රී) - Diploma Holder from Educational Foundation Institute [1991], Teaching Experience at Althea International.
ස්ථානය: නුගේගොඩ

ඉංග්‍රීසි පන්ති සා/පෙළ, උ/පෙ සිසුන් සහ ළමුන් සඳහා

Anudith (පුරුෂ) - Studied from 2005 to 2019 at an International School. Completed a diploma in British Council and following ILTES.

ඉංග්‍රීසි පන්ති සා/පෙළ, උ/පෙ සිසුන් සහ ළමුන් සඳහා
කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / දේශීය සා/පෙළ උ/පෙ විද්‍යාව, ගණිතය, ඉංග්‍රීසි

Rajitha Malinda (පුරුෂ) - BSc (OUSL) graduate teacher, Over 7 year experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොට්ටාව, කොළඹ 3/4/5/6/7, තලවතුගොඩ, දෙහිවල, නාවල, නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, මහරගම

1 සිට 11 ශ්‍රේණිය දක්වා: මාර්ගගත / ගෙදරට පැමිණෙන ගණිතය (O / L), ඉංග්‍රීසි (O / L), ඉංග්‍රීසි ලිට්, භ

Dilini Perera (ස්ත්‍රී) - Architecture student.
ස්ථානයන්: කොළඹ, දෙහිවල, නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, බොරලැස්ගමුව, මහරගම, මිරිහාන

1 සිට 11 ශ්‍රේණිය දක්වා: මාර්ගගත / ගෙදරට පැමිණෙන ගණිතය (O / L), ඉංග්‍රීසි (O / L), ඉංග්‍රීසි ලිට්, භ
ඉංග්‍රීසි සහ ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති ශ්‍රේණිය 1 සිට 13

Kaumadee Perera (ස්ත්‍රී) - BA (Special) Degree holder in Teaching English as a Second Language (TESL) from University of Sri Jayewardenepura.

සා/පෙළ පන්ති - විද්‍යාව, ඉතිහාසය, ගණිතය, ඉංග්‍රීසි, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT)

Miss. Thennakoon K.A.S.K. (ස්ත්‍රී) - An undergraduate BAMS (UOC). A well experienced teacher.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, පිටකෝට්ටේ, බත්තරමුල්ල, රාජගිරිය

හැමෝටම ඉංග්‍රීසි / හැම දේටම ඉංග්‍රීසි

Ranjith Gunarathne (පුරුෂ) - ඉංග්‍රීසි විශේෂඥ පුහුණු [පේරාදෙණිය ගුරු විදුහල - 1985/1986].
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, නුගේගොඩ, පන්නිපිටිය, පනාගොඩ, පැපිලියාන, බත්තරමුල්ල

හැමෝටම ඉංග්‍රීසි / හැම දේටම ඉංග්‍රීසි
නීති වේදය (LL.B / Attorney-at-Law)

Kanishka Namal Jayasinghe (පුරුෂ) - LL.B(Hons) [University of Wolverhampton], BA(Hons) [University of Peradeniya], MBA [University of Wolverhampton].
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ

ඉංග්‍රීසි සහ ප්‍රංෂ භාෂාව උපකාරක පන්ති ඔන්ලයින් - ශ්‍රේණිය 1 - උ/පෙ දේශීය සහ ලන්ඩන් විෂය නිර්දේශය

Dilanthi (ස්ත්‍රී) - B.A. Special (French) Degree [University of Kelaniya], Degree in Teaching French as a Foreign Language [University of Rouen, France].
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ, බත්තරමුල්ල

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සහ ඉංග්‍රීසි දේශීය විෂය නිර්දේශය සඳහා

Priya Wijetunga (ස්ත්‍රී) - Teacher in a leading Colombo School, with more than 20 years of experience.
ස්ථානයන්: නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල

ඉංග්‍රීසි පන්ති - GCE, කේම්බ්‍රිජ්, එඩෙක්සෙල්

Rashani Daniel (ස්ත්‍රී) - 7 years of corporate and 4 years of teaching experience. BA in Hospitality Management, PGD - CTH UK, Toast Master, TEFL (UK).

ඉංග්‍රීසි උපකාරක පන්ති සිසුන් ශ්‍රේණිය 4 - උ/පෙ, කේම්බ්‍රිජ් GCE, British Council Exams

Amal Perera (පුරුෂ‍) - FCE, CAE, BEC (Higher) Cambridge, Over 14 years of teaching experience.
ස්ථාන: කඩුවෙල, Angoda, කැලණිය, කඩවත, දෙහිවල

 Grade 1 to A/L All Subjects