වාණිජ පන්ති අ.පො.ස. උසස් පෙළ සඳහා

Ms. Imtikhab (ස්ත්‍රී) - Passed O/L and A/L with a good district rank, Passed AAT finalist, CA partly qualified.
ස්ථානයන්: කොළඹ 06, දෙහිවල

සා/පෙළ ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය සහ ගිණුම්කරණය 2020/2021

Risky Muhammad (පුරුෂ) - CMA finalist, PGD Bus.Mgt, Attorney at Law (UG).
ස්ථානයන්: කළුබෝවිල, කොළඹ 1-6, ගල්කිස්ස, දෙහිවල, බොරලැස්ගමුව, රත්මලාන

සා/පෙළ ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය සහ ගිණුම්කරණය 2020/2021
සා/පෙළ ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය: කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / දේශීය විෂය නිර්දේශය සඳහා

Priyantha Dharmawickrema (පුරුෂ) - MBA [University of Hertfordshire, United Kingdom], AIB (S/L) & Dip: in Bank Mgt [Institute of Bankers of Sri Lanka].
ස්ථානයන්: කළුබෝවිල, කොළඹ 3/4/5/6/8, නුගේගොඩ

සා/පෙළ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය

Mohamed Azam (පුරුෂ) - CIMA Associate Member.
ස්ථානයන්: කොළඹ 1-15, පෑලියගොඩ, වත්තල

Home Visiting පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට සා/පෙළ

Dharshanan (පුරුෂ) - BSc Spl (Hons) in IT, Dip in English (Elocution).
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොටිකාවත්ත, කොළඹ,කොළොන්නාව, ගල්කිස්ස, දෙහිවල, මුල්ලේරියාව

ගිණුම්කරණය / ආර්ථික විද්‍යාව සහ ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය පන්ති

Shiromi (ස්ත්‍රී) - A degree in Management, Diploma in Teaching, 7 years experience in teaching.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, කොළඹ 03, කොළඹ 04, කොළඹ 06, දෙහිවල

Tuition classes held for students from grade 3 to සා/පෙළ (London and local syllabus). Only girls.

Munzila Fathima (ස්ත්‍රී) - In a Muslim girls school for 5 years, Private home visit classes for 2 years.
ස්ථානය: වැල්ලම්පිටිය