සාමාන්‍ය පෙළ (2022 Feb/ 2022 Dec) විද්‍යාව තනි/කුඩා කණ්ඩයම් පන්ති (සිංහල මාධ්‍ය) - දේශීය විෂය නිර්දේශය

Supasan Weerasinghe (පුරුෂ) - කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලීය වෛද්‍ය පීඨයේ තෙවන වසර උපාධි අපේක්ෂක සිසුවෙකු විසින් මෙහෙයවයි.

සාමාන්‍ය පෙළ (2022 Feb/ 2022 Dec) විද්‍යාව තනි/කුඩා කණ්ඩයම් පන්ති (සිංහල මාධ්‍ය) - දේශීය විෂය නිර්දේශය
O/L ගණිතය සහ විද්‍යාව Tuition

K.M. Jayathilake (පුරුෂ) - Undergraduate of the Open University and works as a teacher.
ස්ථානයන්: ඇතුල් කෝට්ටේ, කොට්ටාව, නාවල, නුගේගොඩ, පිටකෝට්ටේ, මහරගම

විද්‍යාව / ගණිතය / භෞතික විද්‍යාව සා/පෙළ / IGCSE / AS / IAL [කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල්]

Maduranga Rathnayaka (පුරුෂ) - BSc (Hons) university of Colombo, Conducts classes for international and local students since 2016.

විද්‍යාව / ගණිතය / භෞතික විද්‍යාව සා/පෙළ / IGCSE / AS / IAL [කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල්]
විද්‍යාව - දේශීය 6-11 සහ ජාත්‍යාන්තර

Indra Jayasekara (පුරුෂ) - A graduated (B.Sc., M.Sc.) government trained teacher, with a teaching experience of 30 years.

6 - 11 ගණිතය හා විද්‍යාව සිද්ධාන්ත හා පුනරීක්ෂණ නිවසට පැමිණ උගන්වමි

Dilan Chathuranga (පුරුෂ) - කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයේ උපාධි අපේක්ෂකයෙකි.
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, කොළඹ 10, දෙහිවල, පන්නිපිටිය, බොරලැස්ගමුව, මහරගම, වේරහැර

සා/පෙළ විද්‍යාව - රසායන විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව

Pubudu Geekiyanage (පුරුෂ) - BSc in University of Colombo.
ස්ථානයන්: කෝට්ටේ, කොට්ටාව, කොළඹ 5, තලවතුගොඩ, දෙහිවල, නාවල, නුගේගොඩ, පන්නිපිටිය, බත්තරමුල්ල, බොරලැස්ගමුව, මහරගම

විද්‍යාව පන්ති සඳහා දේශීය සා/පෙළ / ජාත්‍යාන්තර විෂය නිර්දේශය

Nimesh Kariyawasam (පුරුෂ) - A 3rd year medical student at university of Sri Jayawardanepure.
ස්ථානයන්: කෝට්ටේ, නුගේගොඩ

සා/පෙළ පන්ති - විද්‍යාව, ඉතිහාසය, ගණිතය, ඉංග්‍රීසි, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT)

Miss. Thennakoon K.A.S.K. (ස්ත්‍රී) - An undergraduate BAMS (UOC). A well experienced teacher.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, පිටකෝට්ටේ, බත්තරමුල්ල, රාජගිරිය

සා/පෙළ විද්‍යාව සිද්ධාන්ත, පුණරීක්ෂන, ප්‍රශ්න පත්‍ර පන්ති

Mahesh Dhananjaya (පුරුෂ) - Bachelor of Science in Nursing, English language Diploma by University of Moratuwa.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ, කෝට්ටේ, කොළඹ, පිළියන්දල, බොරලැස්ගමුව, මහරගම, මොරටුව, රත්ම

ගණිතය, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, යාන්ත්‍ර විද්‍යාව, සංඛ්‍යානය - අමතර පන්ති

Danushka Bogala (පුරුෂ) - International School Teacher (Asian International School - Colombo), Engineer - University of Moratuwa.
ස්ථානයන්: අත්තිඩිය, අතුරුගිරිය, අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

ගණිතය, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, යාන්ත්‍ර විද්‍යාව, සංඛ්‍යානය - අමතර පන්ති