විද්‍යාව දේශීය විෂය නිර්දේශය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් - ශ්‍රේණිය 6 සිට 11 - සිද්ධාන්ත සහ Paper පන්ති

Nadeesha Cooray (ස්ත්‍රී) - BSc Special Degree, 1st Class Honours, Experienced teacher at a government-approved English medium private school.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, මාලබේ

විද්‍යාව දේශීය විෂය නිර්දේශය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් - ශ්‍රේණිය 6 සිට 11 - සිද්ධාන්ත සහ Paper පන්ති
ශ්‍රේණිය 9, 10, 11, සා/පෙළ විද්‍යාව ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

Chirath Uyanahewa (පුරුෂ) - Over 13 years of teaching experience, Former teacher of a popular international school.

ශ්‍රේණිය 9, 10, 11, සා/පෙළ විද්‍යාව ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්
සා/පෙළ විද්‍යාව 2021 - පුණරීක්ෂන පන්ති ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

Ruwini Yasadari (ස්ත්‍රී) - MSc (Env Sc.), PGDE (Colombo), BSc Natural Sciences.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, තලාහේන, බත්තරමුල්ල, මාලබේ

සා/පෙළ විද්‍යාව 2021 - පුණරීක්ෂන පන්ති ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්
විද්‍යාව තිතටම ඉගෙනගන්න. එන්න අප හා එක්වන්න. වෙනස වටහාගන්න

Gayathri Pothupitiya (ස්ත්‍රී) - කොළඹ ජනප්‍රිය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය පාසලක ද්වීතියික පාසැල් ගුරුවරියක් ලෙස දැනට සේවය කරමින් සිටිමි, ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්ව විද්‍යාලයේ විදාවේදී උපාධිය හදාරමින් සිටිමි.

විද්‍යාව තිතටම ඉගෙනගන්න. එන්න අප හා එක්වන්න. වෙනස වටහාගන්න
ශ්‍රේණිය 6-11 සඳහා ඔන්ලයින් විද්‍යාව පන්ති

Sachithra Senadeera (පුරුෂ) - පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ දන්ත වෛද්‍ය පීඨයේ තෙවන වසර ඉගෙනුම ලබන , කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍යයෙකි.

ශ්‍රේණිය 6-11 සඳහා ඔන්ලයින් විද්‍යාව පන්ති
ඔන්ලයින් රසායන විද්‍යාව (උසස් පෙළ - දේශීය / කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල්) සහ විද්‍යාව ශ්‍රේණිය 6 සිට 11

Sudara Jayatissa (පුරුෂ) - Undergraduate student in Faculty of Medicine, University of Colombo.
ස්ථානයන්: අවිස්සාවේල්ල, කැස්බෑව, කොට්ටාව, කොළඹ 08, කොළඹ 10, දෙහිවල, නුගේගොඩ, පිළියන්දල, බත්තරමුල්ල, බ

ඔන්ලයින් රසායන විද්‍යාව (උසස් පෙළ - දේශීය / කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල්) සහ විද්‍යාව ශ්‍රේණිය 6 සිට 11
6 - 11 ගණිතය හා විද්‍යාව සිද්ධාන්ත හා පුනරීක්ෂණ නිවසට පැමිණ උගන්වමි

Dilan Chathuranga (පුරුෂ) - කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයේ උපාධි අපේක්ෂකයෙකි.
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, කොළඹ 10, දෙහිවල, පන්නිපිටිය, බොරලැස්ගමුව, මහරගම, වේරහැර

සිංහල මාධ්‍යයෙන් / ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් උ/පෙ රසායන විද්‍යාව සහ සා/පෙළ විද්‍යාව පන්ති

Dilini Perera (ස්ත්‍රී) - BSc (special) graduate of Sri Jayawardenepura University.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොස්වත්ත, බත්තරමුල්ල, මාලබේ

විද්‍යාව, ගණිතය දේශීය සහ ලන්ඩන් විෂය නිර්දේශය / උ/පෙ ජීව විද්‍යාව

Yasas Kariyawasam (පුරුෂ) - An experienced teacher. A graduate of University of Colombo.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ, කොස්වත්ත, කොළඹ, නාවල, නුගේගොඩ, පිළියන්දල, මහරගම, මාලබේ, රාජගිරිය

A/L Biology (ජීව විද්‍යාව) 0712250942 6-11 විද්‍යාව science 6-11 ගණිතය mathematics

Dulanga Thennakoon (පුරුෂ) - BSc Physiotherapy (Faculty of Medicine, University of Colombo).
ස්ථානයන්: කඩුවෙල, කැස්බෑව, කොට්ටාව, කොළඹ, දෙහිවල, පිළියන්දල, බොරලැස්ගමුව, මහරගම, මාලබේ, මොරටුව, හොරණ

A/L Biology (ජීව විද්‍යාව) 0712250942 6-11 විද්‍යාව science 6-11 ගණිතය mathematics
සා/පෙළ විද්‍යාව, ගණිතය, පෙරදිග සංගීතය, ඉතිහාසය, සිංහල

Lahiru Sandakelum Weerasinghe (ස්ත්‍රී) - OL Results Science - A, Maths - A, Sinhala - A, English -A, History -A, Buddhism - A, Tamil - A, Oriental Music - A

සා/පෙළ සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් විද්‍යාව පන්ති

Sewwandi Nilushika (ස්ත්‍රී) - Botany special degree. Teaching in a government school.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඩුවෙල, මාලබේ, මුල්ලේරියාව

සා/පෙළ විද්‍යාව පන්ති ශ්‍රේණිය 6-11 සිංහල මාධ්‍යයෙන්

Lakshan Manohara (පුරුෂ) - විශ්ව විද්‍යාල සිසුවෙකි, වසර කිහිපයක ක්ෂේත්‍රයේ පලපුරුද්ද.
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, අවිස්සාවේල්ල, කඩුවෙල, කොට්ටාව, මහරගම, මාලබේ, රාජගිරිය, හෝමාගම

සා/පෙළ විද්‍යාව පන්ති ශ්‍රේණිය 6-11 සිංහල මාධ්‍යයෙන්
සා/පෙළ විද්‍යාව

Prageeth Madushan (පුරුෂ) - B.A.M.S. [University of Colombo].
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ගම්පහ, ගල්කිස්ස, පෙතියාගොඩ, මහරගම, මාලබේ, මොරටුව, හෝමාගම

සා/පෙළ විද්‍යාව
ඔන්ලයින් සහ නිවසට පැමිණ පන්ති - ගණිතය, විද්‍යාව ශ්‍රේණිය 6 - 11

Maneesha Dias (ස්ත්‍රී) - Working in a school as a science and maths teacher.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, බත්තරමුල්ල, මාලබේ