රසායන විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව, ගණිතය සහ විද්‍යාව පන්ති IGCSE, AS/IAL, GCE සා/පෙළ

Dr. R. Sanjeevan (පුරුෂ) - Classes are conducted by qualified, well experienced teachers from reputed schools, Institutes, Universities.
ස්ථානය: කොළඹ

රසායන විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව, ගණිතය සහ විද්‍යාව පන්ති IGCSE, AS/IAL, GCE සා/පෙළ
සාමාන්‍ය පෙළ (2022 Feb/ 2022 Dec) විද්‍යාව තනි/කුඩා කණ්ඩයම් පන්ති (සිංහල මාධ්‍ය) - දේශීය විෂය නිර්දේශය

Supasan Weerasinghe (පුරුෂ) - කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලීය වෛද්‍ය පීඨයේ තෙවන වසර උපාධි අපේක්ෂක සිසුවෙකු විසින් මෙහෙයවයි.

සාමාන්‍ය පෙළ (2022 Feb/ 2022 Dec) විද්‍යාව තනි/කුඩා කණ්ඩයම් පන්ති (සිංහල මාධ්‍ය) - දේශීය විෂය නිර්දේශය
ශ්‍රේණිය 9, 10, 11, සා/පෙළ විද්‍යාව ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

Chirath Uyanahewa (පුරුෂ) - Over 13 years of teaching experience, Former teacher of a popular international school.

ශ්‍රේණිය 9, 10, 11, සා/පෙළ විද්‍යාව ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්
සා/පෙළ විද්‍යාව - ශ්‍රේණිය 10, 11 පන්ති සහ පුණරීක්ෂන පන්ති

Vimukthi Chandula (පුරුෂ) - BSc Hons Undergraduate [Faculty of Medicine, University of Colombo], Over 3 years teaching experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, නුගේගොඩ

සා/පෙළ විද්‍යාව - ශ්‍රේණිය 10, 11 පන්ති සහ පුණරීක්ෂන පන්ති
විද්‍යාව / ගණිතය / භෞතික විද්‍යාව සා/පෙළ / IGCSE / AS / IAL [කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල්]

Maduranga Rathnayaka (පුරුෂ) - BSc (Hons) university of Colombo, Conducts classes for international and local students since 2016.

විද්‍යාව / ගණිතය / භෞතික විද්‍යාව සා/පෙළ / IGCSE / AS / IAL [කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල්]
විද්‍යාව - දේශීය 6-11 සහ ජාත්‍යාන්තර

Indra Jayasekara (පුරුෂ) - A graduated (B.Sc., M.Sc.) government trained teacher, with a teaching experience of 30 years.

ඔන්ලයින් රසායන විද්‍යාව (උසස් පෙළ - දේශීය / කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල්) සහ විද්‍යාව ශ්‍රේණිය 6 සිට 11

Sudara Jayatissa (පුරුෂ) - Undergraduate student in Faculty of Medicine, University of Colombo.
ස්ථානයන්: අවිස්සාවේල්ල, කැස්බෑව, කොට්ටාව, කොළඹ 08, කොළඹ 10, දෙහිවල, නුගේගොඩ, පිළියන්දල, බත්තරමුල්ල, බ

ඔන්ලයින් රසායන විද්‍යාව (උසස් පෙළ - දේශීය / කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල්) සහ විද්‍යාව ශ්‍රේණිය 6 සිට 11
6 - 11 ගණිතය හා විද්‍යාව සිද්ධාන්ත හා පුනරීක්ෂණ නිවසට පැමිණ උගන්වමි

Dilan Chathuranga (පුරුෂ) - කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයේ උපාධි අපේක්ෂකයෙකි.
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, කොළඹ 10, දෙහිවල, පන්නිපිටිය, බොරලැස්ගමුව, මහරගම, වේරහැර

A/L Biology (ජීව විද්‍යාව) 0712250942 6-11 විද්‍යාව science 6-11 ගණිතය mathematics

Dulanga Thennakoon (පුරුෂ) - BSc Physiotherapy (Faculty of Medicine, University of Colombo).
ස්ථානයන්: කඩුවෙල, කැස්බෑව, කොට්ටාව, කොළඹ, දෙහිවල, පිළියන්දල, බොරලැස්ගමුව, මහරගම, මාලබේ, මොරටුව, හොරණ

A/L Biology (ජීව විද්‍යාව) 0712250942 6-11 විද්‍යාව science 6-11 ගණිතය mathematics
උ/පෙ රසායන විද්‍යාව සහ සා/පෙළ විද්‍යාව පන්ති

Dasith Gamage (පුරුෂ) - Faculty of medicine, University of Colombo.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, මාතර

විද්‍යාව - සා/පෙළ (සිංහල මාධ්‍යයෙන්)

Dasun Ruwanpathirana (පුරුෂ) - 2nd year undergraduate of Faculty of medicine university of Colombo.
ස්ථානයන්: ඇතුල් කෝට්ටේ, කොට්ටාව, කොළඹ 08, දෙහිවල, නාවල, නුගේගොඩ, පිළියන්දල, බොරලැස්ගමුව, මහරගම

අන්තර්ජාල ඉගැන්වීම් - විද්‍යාව සහ ගණිතය ශ්‍රේණිය 6 සිට 11 සඳහා

Shalika Sampath (පුරුෂ) - Undergraduate student in faculty of medicine, university of Colombo.
ස්ථානයන්: කඩවත, කැලණිය, කෑගල්ල, කිරිබත්ගොඩ, කොට්ටාව, කොහුවල, කොළඹ, ගලිගමුව, දෙහිවල, නාවින්න, නිට්ටඹුව

අන්තර්ජාල ඉගැන්වීම් - විද්‍යාව සහ ගණිතය ශ්‍රේණිය 6 සිට 11 සඳහා
පෞද්ගලික සහ කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති - විද්‍යාව, ගණිතය

Chamara Perera (පුරුෂ) - Bsc Hons (MLS) University of Sri Jayewardenepura.
ස්ථානයන්: ඔරුගොඩවත්ත, කඩුවෙල, කොටිකාවත්ත, කොළඹ 08, නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, මහරගම, රාජගිරිය, වැල්ලම්පිටිය

Study at Accolade - The Study Centre - කොළඹ 8

ආයතනය: Accolade - The Study Centre - Pearson Edexcel / Cambridge IGCSE and IAL & Sri Lankan curriculum from Grade 6 - English medium.
ස්ථානය: කොළඹ 08

Study at Accolade - The Study Centre - කොළඹ 8
ගණිතය, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, යාන්ත්‍ර විද්‍යාව, සංඛ්‍යානය - අමතර පන්ති

Danushka Bogala (පුරුෂ) - International School Teacher (Asian International School - Colombo), Engineer - University of Moratuwa.
ස්ථානයන්: අත්තිඩිය, අතුරුගිරිය, අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

ගණිතය, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, යාන්ත්‍ර විද්‍යාව, සංඛ්‍යානය - අමතර පන්ති