මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   

උපකාරක පන්ති - ගණිතය, Further Maths, භෞතික විද්‍යාව

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරයාගේ නම
Randunu Palihakkara (පුරුෂ)
දුරකථනය
වයිබර්
වට්ස්ඇප්
වෙබ් පණිවිඩ
ගුරුවරයා පිළිඹඳ විස්තර
Qualifications of the tutor:
  • Lecturer/ Visiting Lecturer at popular private institutes
  • B.Sc. Engineering (Hons.) (Moratuwa), MBA(Bedfordshire), PhD (Reading), AMIE(SL), Aff.M.ASCE(USA), GradIMMM(UK)
  • Over 4 years of experience in teaching at private institutes and private tutoring
I provide special attention to each and every student and educate them to improve their weak areas while sharpening their strong areas for guaranteed improvement in your results

Please contact:
Eng. C.R. Palihakkara,
Mobile: +94765516539
Whatsapp: +94765516539
Email: crandunu @ gmail . com
https:// learnphysicswithrandunu . blogspot . com
https:// learnwithrandunu . blogspot . com
https:// learnmathematicswithrandunu . blogspot . com
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
A/L, AS, IAL, GCSE, IGCSE, O/L Mathematics, Further Mathematics, Mechanics, Statistics, Pure Maths, Core Maths, Combined Maths, Physics, Theory and Revision home visit or online classes conducted for Edexcel, Cambridge, AQA, OCR, and WJEC syllabuses by an experienced B.Sc. Engineering (Hons.)(Moratuwa), MBA (Bedfordshire), PhD (reading) qualified young Lecturer.

Theory classes, rapid revision classes and exam paper discussion classes can be arranged upon your request to cover the entire syllabus to obtain higher results.

Online classes can be arranged for students in Australia, UK, USA, New Zealand, Canada, Singapore, Malaysia and Sri Lanka.

Please contact:

Eng. C.R. Palihakkara,
Mobile: 0765516539
Whatsapp: +94765516539
Email: crandunu @ gmail . com
https:// learnphysicswithrandunu . blogspot . com
https:// learnwithrandunu . blogspot . com
https:// learnmathematicswithrandunu . blogspot . com
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි
කළුතර දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
කළුතර

පානදුර

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
අතුරුගිරිය

ඇතුල් කෝට්ටේ

උඩහමුල්ල

කඩුවෙල

කොට්ටාව

කොටිකාවත්ත

කොස්වත්ත

කොළඹ 03

කොළඹ 04

කොළඹ 05

කොළඹ 06

කොළඹ 07

කොළඹ 08

කොළඹ 15

කොළොන්නාව

ගල්කිස්ස

තලවතුගොඩ

තලාහේන

දෙහිවල

නුගේගොඩ

පන්නිපිටිය

පැලවත්ත

පිටකෝට්ටේ

බත්තරමුල්ල

මහරගම

මාලබේ

මුල්ලේරියාව

මොරටුව

රත්මලාන

රාජගිරිය

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
කැලණිය

වත්තල

අන්තර්ජාලය තුලින් පවත්වන පන්ති
අන්තර් ජාලය ඔස්සේ පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • English
වෙනත් තොරතුරු
  • දැන්වීමේ අංකය : 19142
  • දැන්වීම පලමු වරට සකසන ලද්දේ : 24 අගෝස්තු 2019
  • දැන්වීම අවසන් වරට යාවත්කාලීන කල දිනය : 25 අගෝස්තු 2019
  • දැන්වීම කල් ඉකුත් වීමේ දිනය : 23 අගෝස්තු 2020

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න