මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   

උපකාරක පන්ති - ගණිතය, Further Maths, භෞතික විද්‍යාව

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරයාගේ නම
Randunu Palihakkara (පුරුෂ)
දුරකථනය
වට්ස්ඇප්
ගුරුවරයා පිළිඹඳ විස්තර
Qualifications of the tutor:
 • Producer of previous island prize winners
 • Lecturer/ Visiting lecturer/ Head of Engineering at popular private institute
 • B.Sc.Engineering (Hons.) (Moratuwa), MBA, AMIE(SL), AEng (ECSL), Aff.M.ASCE(USA), GradIMMM(UK)
 • Over 7 years of tutoring experience
Contact for a guaranteed “A” result
Eng. Randunu Palihakkara,
Mobile/Whatsapp : +94 76 866 2961  , +94 71 928 8318
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
 • State/ Private University curriculum Mathematics subjects, Engineering foundation subjects
 • Mathematics, Further Mathematics, Mechanics, Statistics, Pure Maths, Core Maths, Combined Maths, Physics
 • Edexcel, Cambridge, AQA: A/L, AS, IAL, GCSE, IGCSE, O/L
 • Theory, Revision & Paper discussion
 • Home Visit/ Small Group/ Online Classes

Qualifications of the tutor:
 • Producer of previous island prize winners
 • Lecturer/ Visiting lecturer/ Head of Engineering at popular private institute
 • B.Sc.Engineering (Hons.) (Moratuwa), MBA, AMIE(SL), AEng (ECSL), Aff.M.ASCE(USA), GradIMMM(UK)
 • Over 7 years of tutoring experience
Contact for a guaranteed “A” result
Eng. Randunu Palihakkara,
Mobile/Whatsapp : +94 76 866 2961 , +94 71 928 8318
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි පන්ති පැවැත්වේ
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
මහරගම


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි
කළුතර දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
කළුතර

පානදුර

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
අතුරුගිරිය

අවිස්සාවේල්ල

ඇතුල් කෝට්ටේ

උඩහමුල්ල

කඩුවෙල

කොට්ටාව

කොටිකාවත්ත

කොස්වත්ත

කොළඹ 03

කොළඹ 04

කොළඹ 05

කොළඹ 06

කොළඹ 07

කොළඹ 08

කොළඹ 15

කොළොන්නාව

ගල්කිස්ස

තලවතුගොඩ

තලාහේන

දෙහිවල

නුගේගොඩ

පන්නිපිටිය

පැලවත්ත

පිටකෝට්ටේ

බත්තරමුල්ල

මහරගම

මාලබේ

මුල්ලේරියාව

මොරටුව

රත්මලාන

රාජගිරිය

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
කැලණිය

වත්තල

අන්තර්ජාලය තුලින් පවත්වන පන්ති
අන්තර් ජාලය ඔස්සේ පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
 • පෞද්ගලික පන්ති
 • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
 • English
වෙනත් තොරතුරු
 • දැන්වීමේ අංකය : 19142
 • දැන්වීම පලමු වරට සකසන ලද්දේ : 24 අගෝස්තු 2019
 • දැන්වීම අවසන් වරට යාවත්කාලීන කල දිනය : 03 ජනවාරි 2020
 • දැන්වීම කල් ඉකුත් වීමේ දිනය : 10 ජනවාරි 2021