Physics Maths

රසායන විද්‍යාව පන්ති සා/පෙළ සහ උ/පෙ - දේශීය සහ ලන්ඩන්

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරයා :
Asanga De Alwis (පුරුෂ)
 • සාමාන්‍ය පෙල
 • උසස් පෙල
 • ඩිප්ලෝමා
 • ප්‍රථම උපාධිය
 • පශ්චාත් උපාධි
 • ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 10 කට වඩා
දුරකථනය :
0​7​6​8​6​9​0​9​3​0
වයිබර් :
0​7​6​8​6​9​0​9​3​0
වට්ස්ඇප් :
0​7​6​8​6​9​0​9​3​0
ස්කයිප් :
d​e​a​l​w​i​s​.​a​s​a​n​g​a​@​o​u​t​l​o​o​k​.​c​o​m
ඉන්ස්ටග්‍රෑම් :
h​t​t​p​s​:​/​/​w​w​w​.​i​n​s​t​a​g​r​a​m​.​c​o​m​/​a​b​s​o​l​u​t​_​c​h​e​m​/
වෙබ් පණිවිඩ :
ගුරුවරයා පිළිඹඳ විස්තර
I am a chemistry special graduate from university of Colombo, Sri Lanka and obtained my master in chemistry at NTNU (Norwegian University of science and technology) Norway. Due to my extreme passion for chemistry, I have selected my carrier and interest of research with a specialty towards advanced inorganic chemistry and biomass based renewables.
In addition to higher studies and research, I find teaching fascinating and I have experience more than 10 years as a freelance tutor and a temporary academic staff member in University of Colombo. I have experience in teaching ordinary, advanced (Sri Lankan, Edexcel and Cambridge), undergraduate and masters level chemistry education. I have guided numerous amount of students to secure good grades, and several island rankers as well. When it comes to teaching methods for revisions, I use a sequence of questions and case based teaching to give students a better understanding, while practicing to answer according to marking schemes. The clearly, illustrative explanations given to explain complex theoretical concepts, boost student’s confidence to face real exams.
When it comes to online teaching I prefer to use innovative teaching methods using the advances of technology and I’ve been online tutoring more than a year using platforms like skype and zoom. I use a digital writing pad and a vast amount of online resources including topical questions, past papers and textbooks.
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
 • Online education
 • A vast amount of study materials, References, Notes and worksheets
 • A/L and O/L Chemistry (London-IGCSE, IAL, CIE O/L, CIE A/L)
 • In English medium
 • Theory /Revision/ Crash course programs/ Past paper classes
 • Conducted by Asanga de Alwis (BSc Chemistry special - Honours) graduate from University of Colombo
 • 5 years of Experience.
 • Former Assistant lecturer in University of Colombo , Department of Chemistry
 • Currently pursuing the Master's degree in Norwegian University of Science and Technology (NTNU) in Norway
 • Special recovery sessions for those who have struggled or missed the Organic and Physical chemistry lessons.
 • Skype lessons are conducted using a professional writing pad to deliver a black board experience to the student for a efficient learning experience.
 • Students will have access for Illustrations, Questions, examples and explanations from many standard chemistry textbooks
 • Tests and worksheets based on each unit
 • Continuous evaluation and motivation
 • Have produced a vast number of successful students with A and A stars.
 • Experience the benefits of a modern, technology based delivery of education over the traditional education techniques.
 • Lessons can be recorded for further or future references
 • Pre-Recorded video lessons, explanations and reviews can be uploaded for questions and theory upon the requests.
 • A free trial class of 30 minutes can be arranged
 • A multimedia educational approach for chemical experiments and demonstrations.
 • For the students who prefer to understand chemistry, not to byheart.
 • Complex and difficult theoretical topics will be made extremely easy to understand by methodical and simple explanations.
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි
කළුතර දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
කළුතර

පානදුර

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
කුරුණෑගල

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
අත්තිඩිය

අතුරුගිරිය

ඇතුල් කෝට්ටේ

ඇඹුල්දෙනිය

ඇරැව්වල

කටුබැද්ද

කඩුවෙල

කළුබෝවිල

කැස්බෑව

කොට්ටාව

කොටිකාවත්ත

කොස්වත්ත

කොහුවල

කොළඹ

කොළඹ 01

කොළඹ 02

කොළඹ 03

කොළඹ 04

කොළඹ 05

කොළඹ 06

කොළඹ 07

කොළඹ 08

කොළඹ 09

කොළඹ 10

කොළඹ 11

කොළඹ 12

කොළඹ 13

කොළඹ 14

කොළඹ 15

කොළොන්නාව

ගංගොඩවිල

ගල්කිස්ස

තලවතුගොඩ

තලාහේන

දෙල්කන්ද

දෙහිවල

නාවල

නාවින්න

නැදිමාල

නුගේගොඩ

පන්නිපිටිය

පාමංකඩ

පැපිලියාන

පැලවත්ත

පිටකෝට්ටේ

පිළියන්දල

බත්තරමුල්ල

බෙල්ලන්විල

බොරලැස්ගමුව

බෝකුන්දර

මඩපාත

මහරගම

මාදිවෙල

මාලබේ

මුල්ලේරියාව

මොරටුව

රත්තනපිටිය

රත්මලාන

රාජගිරිය

රාවතාවත්ත

වැල්ලම්පිටිය

විජේරාම

හෝකන්දර

හෝමාගම

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
කටුනායක

කඩවත

කඳාන

කැලණිය

කිරිබත්ගොඩ

කුරණ

කොච්චිකඩේ

ගම්පහ

ජා-ඇල

නිට්ටඹුව

මබෝදලේ

මහබාගේ

මාකොළ

මාබෝලේ

මාවරමන්ඩිය

මිනුවන්ගොඩ

මීගමුව

යක්කල

රද්දොළුගම

රාගම

වත්තල

වේයන්ගොඩ

සීදුව

හැඳල

හුණුපිටිය

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
ගාල්ල

ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
ත්‍රිකුණාමලය

නුවර දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
අකුරණ

අනිවත්ත

කටුගස්තොට

කෙන්ගල්ල

ගම්පොල

දිගන

නාවලපිටිය

බලගොල්ල

මහනුවර

පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
කටුනේරිය

නාත්තන්ඩිය

පුත්තලම

මාරවිල

වෙන්නප්පුව

හලාවත

යාපනය දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
යාපනය

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
රත්නපුර

අන්තර්ජාලය තුලින් පවත්වන පන්ති
අන්තර් ජාලය ඔස්සේ පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
 • පෞද්ගලික පන්ති
 • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
 • මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 සිට 20 දක්වා)
 • විශාල ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 20 ට වැඩි)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
 • සිංහල
 • English