මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   

එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් සා/පෙළ උ/පෙ ගණිතය, රසායන විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරයාගේ නම
Janitha Abhayaratna (පුරුෂ)
දුරකථනය
ෆැක්ස්
වයිබර්
වට්ස්ඇප්
ස්කයිප්
වෙබ් පණිවිඩ
ගුරුවරයා පිළිඹඳ විස්තර
The teacher has following qualifications and experience
 • Bsc Hons in IT( SLIIT )
 • Undergraduate in University of Sri Jayawardanapura Science stream.
 • Worked as a chemistry teacher at Bond International,
 • Currently working as a physics teacher at East Asian International College.
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
Pre O/L, O/L (Grade 9 and 10)
Advanced Level (AS, A2, AL)

Maths(Mechanics, Statistics,Pure Maths, Furthur maths)

Chemistry
Physics
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි පන්ති පැවැත්වේ
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
15, New Jayaweera Mawatha, ඇතුල් කෝට්ටේ


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ආයතන/ස්ථානයන්හි පන්ති පවත්වනු ලබයි
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
Peace Island College, කොළඹ 03


Bond International, කොළඹ 05


Learnium International, කොළඹ 07


Exon College, ගල්කිස්ස


East Asain International College, නුගේගොඩ


Gateway College, රාජගිරිය


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
කොළඹ
(Within Colombo District)

අන්තර්ජාලය තුලින් පවත්වන පන්ති
අන්තර් ජාලය ඔස්සේ පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
 • පෞද්ගලික පන්ති
 • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
 • සිංහල
 • English
වෙනත් තොරතුරු
 • දැන්වීමේ අංකය : 7470
 • දැන්වීම පලමු වරට සකසන ලද්දේ : 15 මැයි 2013
 • දැන්වීම අවසන් වරට යාවත්කාලීන කල දිනය : 09 මාර්තු 2019
 • දැන්වීම කල් ඉකුත් වීමේ දිනය : 08 මාර්තු 2020

 Advertise Here