මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   

භෞතික විද්‍යාව, ගණිතය, රසායන විද්‍යාව - එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් උ/පෙ, සා/පෙළ

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරයාගේ නම
Janitha Abhayaratna (පුරුෂ)
දුරකථනය
වෙබ් පණිවිඩ
ගුරුවරයා පිළිඹඳ විස්තර
More than 10 years experience.

Have  experience in teaching in other countries as Italy and Germany.

Currently teaching in Lyceum International School, Wattala
Have qualified in two degrees
Special in Physics in University of Sri Jayawardenapura and Special in IT in SLIIT
 
Previously have taught in Gateway College, Rajagiriya
Learnium International, Kotte
Lyceum International, Nugegoda
Exon College, Dehiwala
East Asian International, Nugegoda
Bond International, Kirulapana
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
Physics
Chemistry
Pure maths
Mechanics
Statistics
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි පන්ති පැවැත්වේ
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
15, New Jayaweera Mawatha, ඇතුල් කෝට්ටේ


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
ඇතුල් කෝට්ටේ

කොටිකාවත්ත

කොස්වත්ත

නාවල

නුගේගොඩ

පිටකෝට්ටේ

බත්තරමුල්ල

මාලබේ

මුල්ලේරියාව

රාජගිරිය

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
කඳාන

කැලණිය

ජා-ඇල

වත්තල

අන්තර්ජාලය තුලින් පවත්වන පන්ති
අන්තර් ජාලය ඔස්සේ පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
  • මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 සිට 20 දක්වා)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • සිංහල
  • English
වෙනත් තොරතුරු
  • දැන්වීමේ අංකය : 20488
  • දැන්වීම පලමු වරට සකසන ලද්දේ : 25 නොවැම්බර් 2019
  • දැන්වීම අවසන් වරට යාවත්කාලීන කල දිනය : 30 ජනවාරි 2020
  • දැන්වීම කල් ඉකුත් වීමේ දිනය : 29 ජනවාරි 2021