මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   


කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් උ/පෙ සා/පෙළ පන්ති - ගණිතය සහ රසායන විද්‍යාව

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරයාගේ නම
Gihan Hettiarachchi (පුරුෂ)
දුරකථනය
වට්ස්ඇප්
වෙබ් පණිවිඩ
ගුරුවරයා පිළිඹඳ විස්තර
First class honors degree in Engineering from University of Moratuwa
CFA and CIMA complete
Experienced tutor since 2012
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
Pure Maths
Statistics
Mechanics
Further Math
Chemistry
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
ඇතුල් කෝට්ටේ

කඩුවෙල

කොට්ටාව

කොළඹ 08

දෙහිවල

නුගේගොඩ

පිටකෝට්ටේ

බත්තරමුල්ල

මහරගම

මාලබේ

රාජගිරිය

අන්තර්ජාලය තුලින් පවත්වන පන්ති
අන්තර් ජාලය ඔස්සේ පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • සිංහල
  • English
වෙනත් තොරතුරු
  • දැන්වීමේ අංකය : 18882
  • දැන්වීම පලමු වරට සකසන ලද්දේ : 08 අගෝස්තු 2019
  • දැන්වීම අවසන් වරට යාවත්කාලීන කල දිනය : 10 සැප්තැම්බර් 2019
  • දැන්වීම කල් ඉකුත් වීමේ දිනය : 08 සැප්තැම්බර් 2020