මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   

ලන්ඩන් විෂය නිර්දේශය ජීව විද්‍යාව රසායන විද්‍යාව සා/පෙළ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් - ඔන්ලයින් / නිවසට පැමිණ

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරයා
Kasun Ranasinghe (පුරුෂ)
  • ප්‍රථම උපාධිය
  • පශ්චාත් උපාධි
  • ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 8 කට වඩා
දුරකථනය
වයිබර්
වට්ස්ඇප්
ස්කයිප්
ඉන්ස්ටග්‍රෑම්
වෙබ් පණිවිඩ
ගුරුවරයා පිළිඹඳ විස්තර
Qualified with BSc. MSc. and MBA
Experience - More than 8 years
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
Results Oriented Theory/ Practical/ Paper class by Experienced Teacher.
Theory / Revision / Paper classes for all the above subjects as well as short-term crash courses
Online/ Home Visited.
0719025512 (Kasun)
වීඩියෝ


පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි පන්ති පැවැත්වේ
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
Meen Academy, High Level Rd, නුගේගොඩ


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
කොළඹ 04

දෙහිවල

නුගේගොඩ

රත්මලාන

අන්තර්ජාලය තුලින් පවත්වන පන්ති
අන්තර් ජාලය ඔස්සේ පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
  • මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 සිට 20 දක්වා)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • English

 A/L ICT in English Medium