සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here

එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ් OL සහ AL ජීව විද්‍යාව

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරිය :
Sammani Galagamaarachchi (ස්ත්‍රී)
  •  ප්‍රථම උපාධිය
  •  පශ්චාත් උපාධි
  •  ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 4 කට වඩා
දුරකථනය :
0​7​6​7​5​7​1​6​3​9
වට්ස්ඇප් :
විද්‍යුත් තැපෑල (ඊමේල්) :
QR කේතය :
QRCode එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ් OL සහ AL ජීව විද්‍යාව si
විචාර :
ගුරුවරිය පිළිඹඳ විස්තර
Guarantee the best results. Past students have produced excellent results including world prizes and island prizes. Individual lessons or groups of 3-5 students are taken per class. Special attention, extra lessons provided if necessary. Videos per lesson and question papers per lesson will be provided. A friendly and supportive atmosphere.
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
IGCSE Biology - Edexcel and Cambridge
IAL Biology
Cambridge AL Biology
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්

පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි පන්ති පැවැත්වේ

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ආයතන/ස්ථානයන්හි පන්ති පවත්වනු ලබයි

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව

පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • English
විචාර
Sammani Galagamaarachchi ගැන විචාරයක් ලියන්න

Review Avatar Man 104

A very good and committed Teacher indeed.!!!

අනෙකුත් දැන්වීම් බලන්න

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry