මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   

ජීව විද්‍යාව - කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් (IGCSE,AS/A2 )

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරයාගේ නම
S. Wickramasinghe (පුරුෂ)
දුරකථනය
වට්ස්ඇප්
වෙබ් පණිවිඩ
ගුරුවරයා පිළිඹඳ විස්තර
Currently teaching at a reputed International School/Campus
8 years of teaching
Individual attention to each student through tailored teaching
Exam targeted lesson notes with printed materials
Past paper discussions with marking schemes.
Proven track record with high grades
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
Biology - Cambridge / Edexcel
3 months crash course available for Cambridge / Edexcel
Proven Results and High Grades
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
කොළඹ

බත්තරමුල්ල

මාලබේ

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
කඳාන

ජා-ඇල

මීගමුව

වත්තල

අන්තර්ජාලය තුලින් පවත්වන පන්ති
අන්තර් ජාලය ඔස්සේ පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
  • මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 සිට 20 දක්වා)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • සිංහල
  • English
වෙනත් තොරතුරු
  • දැන්වීමේ අංකය : 17428
  • දැන්වීම පලමු වරට සකසන ලද්දේ : 14 මාර්තු 2019
  • දැන්වීම අවසන් වරට යාවත්කාලීන කල දිනය : 15 ඔක්තෝබර් 2019
  • දැන්වීම කල් ඉකුත් වීමේ දිනය : 14 ඔක්තෝබර් 2020