මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   

කේම්බ්‍රිජ් IGCSE සා/පෙළ, AS සහ උ/පෙ ගිණුම්කරණය සහ ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරයාගේ නම
Keerthi Waidyaratne (පුරුෂ)
දුරකථනය
වයිබර්
වට්ස්ඇප්
වැඩිදුර තොරතුරු
වෙබ් පණිවිඩ
ගුරුවරයා පිළිඹඳ විස්තර
Qualifications
(a) Master of Business Administration (PIM)
(b) Advanced Diploma in Management Accounting (CIMA-UK)
(c) Diploma in Applied Banking and Finance (DABF- IBSL)
(d) Diploma in Treasury and Risk Management (DTRM- IBSL)
(e) Professional Qualification in Human Resources Management (PQHRM- CIPM -SL)

Experience
(a) Assistant General Manager - Risk & Compliance/Operations/Deposits - The Finance Company PLC
(b) Branch Manager - Nations Trust Bank
(c) Assistant Manager - Commercial Bank of Ceylon Plc
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
I am a professional with twenty four years experience. I am a lecturer at several education institutes and available for individual and group lecturing for students of Cambridge Business Studies ordinary level and AS and Advanced Level students.
I am teaching following subjects
(a) Accounts
(b) Business Studies
(c) Economics

Apart from this I give free advice for my students on planning their future and gives them proper direction on their career planning.
I am an Associate member of the Institute of Bankers Sri Lanka and holds Advanced Diploma in Management accounting from the Chartered Institute of Management Accountants (UK). I have completed my Masters of Business Administration from the Post Graduate Institute of Management of the University of Sri Jayewardenepura.
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි පන්ති පැවැත්වේ
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
No.503/B/3, Weboda West, වෙබොඩ


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
කඩවත

කඳාන

කිරිබත්ගොඩ

ගම්පහ

වත්තල

අන්තර්ජාලය තුලින් පවත්වන පන්ති
අන්තර් ජාලය ඔස්සේ පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • සිංහල
  • English
වෙනත් තොරතුරු
  • දැන්වීමේ අංකය : 20032
  • දැන්වීම පලමු වරට සකසන ලද්දේ : 17 ඔක්තෝබර් 2019
  • දැන්වීම අවසන් වරට යාවත්කාලීන කල දිනය : 18 ඔක්තෝබර් 2019
  • දැන්වීම කල් ඉකුත් වීමේ දිනය : 16 ඔක්තෝබර් 2020