ගිණුම්කරණය, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය, ආර්ථික විද්‍යාව සහ වාණිජ - ශ්‍රේණිය 10/11, සා/පෙළ සහ උ/පෙ (දේශීය / ලන්ඩන්)

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරයා :
Haritha Prasan Amarasinghe (පුරුෂ)
  • සාමාන්‍ය පෙල
  • උසස් පෙල
  • ඩිප්ලෝමා
  • ප්‍රථම උපාධිය
  • ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 10 කට වඩා
දුරකථනය :
0​7​7​4​4​5​7​9​6​4
වයිබර් :
0​7​7​4​4​5​7​9​6​4
වට්ස්ඇප් :
0​7​7​4​4​5​7​9​6​4
වෙබ් පණිවිඩ :
ගුරුවරයා පිළිඹඳ විස්තර
I posses a Degree in Business Management & Accounting, Post Graduate Diploma in Marketing and Certificate in English teaching. I have 15 years of experience in teaching
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
Accounting
Business Studies
Economics
Commerce
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි පන්ති පැවැත්වේ
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
No-285/2, Mampe South, Madapatha road, පිළියන්දල


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ආයතන/ස්ථානයන්හි පන්ති පවත්වනු ලබයි
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
English Gate (The institute of English), පිළියන්දල


Excel (The institute of business), පිළියන්දල


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
කඩුවෙල

කොට්ටාව

කොටිකාවත්ත

කොහුවල

කොළඹ

කොළඹ 03

කොළඹ 04

ගල්කිස්ස

දෙහිවල

නුගේගොඩ

පිළියන්දල

බත්තරමුල්ල

බොරලැස්ගමුව

මහරගම

මාලබේ

මුල්ලේරියාව

මොරටුව

රත්මලාන

හෝමාගම

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
කැලණිය

බියගම

අන්තර්ජාලය තුලින් පවත්වන පන්ති
අන්තර් ජාලය ඔස්සේ පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
  • මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 සිට 20 දක්වා)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • සිංහල
  • English