මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   

උ/පෙ ජීව විද්‍යාව සහ සා/පෙ විද්‍යාව තනි හා කණ්ඩායම් පන්ති (Online & Home Visit)

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරයා
Mahen Perera (පුරුෂ)
  • සාමාන්‍ය පෙල
  • උසස් පෙල
  • ප්‍රථම උපාධිය
  • ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 5 කට වඩා
දුරකථනය
වට්ස්ඇප්
ඉන්ස්ටග්‍රෑම්
වෙබ් පණිවිඩ
ගුරුවරයා පිළිඹඳ විස්තර
BSc (hons) food science and nutrition
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාව (English, Sinahal)
සාමන්‍ය පෙළ විද්‍යාව (6,7,8,9, 10, 11)

G.C.E O/L Science speed revision within 2 months with papers (English & Sinhala)
* Cover every part of the syllabus in 2 months.
* Provide short notes and extra questions
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
කඩුවෙල

කොට්ටාව

නුගේගොඩ

මහරගම

මාලබේ

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
කඩවත

ගම්පහ

නිට්ටඹුව

පස්යාල

මිනුවන්ගොඩ

මීරිගම

යක්කල

අන්තර්ජාලය තුලින් පවත්වන පන්ති
අන්තර් ජාලය ඔස්සේ පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
  • මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 සිට 20 දක්වා)
  • විශාල ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 20 ට වැඩි)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • සිංහල
  • English

 Grade 1 to A/L All Subjects