ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ගණිතය පන්ති 6-11 - කොළඹ (මාලබේ)

Mahesha (ස්ත්‍රී) - Teacher in a leading National School in Colombo (13 Years’ Experience), BSc. in (Mathematics) and National Diploma in Mathematics.
ස්ථානය: මාලබේ

ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ගණිතය පන්ති 6-11 - කොළඹ (මාලබේ)
ගණිතය පන්ති ශ්‍රේණිය 6 සිට සා/පෙළ - කේම්බ්‍රිජ් එඩෙක්සෙල් දේශීය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

Kisal Dayananda (පුරුෂ) - Electrical and Electronic Engineering Graduate.
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, තලවතුගොඩ, පානදුර, බත්තරමුල්ල, මාලබේ, රාජගිරිය, හෝකන්දර

6 - 11 ශ්‍රේණි ගණිතය​ නිවසට පැමිණ හෝ අප ආයතනයේදී

Dhanushka Medawatta (පුරුෂ) - ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ විද්‍යාවේදී උපාධිධාරියෙකි, ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරීන්ගේ ආයතනයේ ආවසරිකයෙකි.
ස්ථානයන්: කොළඹ

6 -11 වසර සිසුන් සඳහා ගණිතය සිංහල හා ඉංග්රීසි මාධ්‍ය

Indrajith (පුරුෂ) - 25 අවුරුදු පළපුරුදු, , පිළිතුරු පත්‍ර පරීක්ෂක, වෘත්තීය සුදුසුකම් ලත්, ගණිත ප්‍රශ්චාත් උපාධිධාරී, (B.Sc., MSc.) ආචාර්යවරයෙකි.
ස්ථානයන්: ඇතුල් කෝට්ටේ, කඩවත, කඩුවෙල, කඳාන

6 - 11 ගණිතය හා විද්‍යාව/ උසස් පෙළ ⁣භෞතික විද්‍යාව සිද්ධාන්ත හා පුනරීක්ෂණ නිවසට පැමිණ උගන්වමි

Dilan Chathuranga (පුරුෂ) - කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයේ උපාධි අපේක්ෂකයෙකි.
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, කොළඹ 10, දෙහිවල, පන්නිපිටිය, බොරලැස්ගමුව, මහරගම, වේරහැර

ගණිතය උපකාරක පන්ති - ශ්‍රේණිය 6 සිට සා/පෙළ - එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ්, දේශීය

Nihal Prasanna (පුරුෂ) - Bsc, MBA Fully Qualified Master with 15 years teaching experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොට්ටාව, කොළඹ 3/4/5/6, නුගේගොඩ, පන්නිපිටිය, මහරගම, මාලබේ

A/L Biology (ජීව විද්‍යාව) 0712250942 6-11 විද්‍යාව science 6-11 ගණිතය mathematics

Dulanga Thennakoon (පුරුෂ) - BSc Physiotherapy (Faculty of Medicine, University of Colombo).
ස්ථානයන්: කඩුවෙල, කැස්බෑව, කොට්ටාව, කොළඹ, දෙහිවල, පිළියන්දල, බොරලැස්ගමුව, මහරගම, මාලබේ, මොරටුව, හොරණ

A/L Biology (ජීව විද්‍යාව) 0712250942 6-11 විද්‍යාව science 6-11 ගණිතය mathematics
දේශීය / එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් (ශ්‍රේණිය 6 - සා/පෙළ) - ඔන්ලයින් / පෞද්ගලික / කුඩා කණ්ඩායම්

Pankaja Suraweera (පුරුෂ) - Bsc in Biological Science, Diploma in English, ACIM (UK).
ස්ථානයන්: කොස්වත්ත, බත්තරමුල්ල, මාලබේ, රාජගිරිය

විද්‍යාව සහ ගණිතය පන්ති

W.X. Sunil Croos (පුරුෂ) - BSc (Honours), Teaching experience at St. Joseph college, Maradana, Asian Grammar International School (Present occupation).
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

ගණිතය පන්ති සා/පෙළ, ශ්‍රේණිය 6- 11

Jeewanjana Thirantha (පුරුෂ) - B.Sc(Hons) - Graduate from the Department of Electrical Engineering of the University of Moratuwa, Over 6 years experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සහ ගණිතය නිවසට පැමිණ

Chamaka Jayashan (පුරුෂ) - Undergraduate UOM.
ස්ථානයන්: ඇතුල් කෝට්ටේ, කටුබැද්ද, කැස්බෑව, කොට්ටාව, කොහුවල, ගල්කිස්ස, දෙහිවල, නුගේගොඩ, පිටකෝට්ටේ, පිළියන්දල, බත්තරමුල්ල, මහරගම, මාලබේ, මොරටුව, රත්මලාන

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සහ ගණිතය නිවසට පැමිණ
ගණිතය ශ්‍රේණිය 8, 9, 10, 11 සිංහල මාධ්‍යයෙන්

R.R.Nuwan Abeywickrama (පුරුෂ) - An undergraduate.
ස්ථානයන්: කඩවත, කඩුවෙල, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, දෙහිවල, නුගේගොඩ, පිළියන්දල, බත්තරමුල්ල, මහරගම, මාලබේ, රත්මලාන

ගණිතය ශ්‍රේණිය 8, 9, 10, 11 සිංහල මාධ්‍යයෙන්
ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය සහ ගිණුම්කරණය ශ්‍රේණිය 10/11 සහ ගණිතය ශ්‍රේණිය 6-9 (සිංහල මාධ්‍යයෙන්)

Madhara De Silva (ස්ත්‍රී) - B.Sc. Accounting and Business Finance Waymaba University (Undergraduate), Following CIMA Operational and Managerial Levels, AAT.
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, කොට්ටාව, ගොඩගම

ගණිතය ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9, 10, 11 සඳහා

Ayesh Nirmitha (පුරුෂ) - An undergraduate of Moratuwa University, Over 2 years experience.
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, කඩුවෙල, කොට්ටාව, කොළඹ, නාවල, නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, මහරගම, මාලබේ, මොරටුව, රාජගිරිය

Online / Home Visit උපකාරක පන්ති

Pubudu Rathnasiri (පුරුෂ) - B.Sc (Mgt), Adv.Dip MA (UK), LL.B (Reading).
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ඒකල, කඳාන, කැලණිය, කොළඹ, ජා-ඇල, පැලවත්ත, පෑලියගොඩ, බත්තරමුල්ල, මාලබේ, වත්තල

Online / Home Visit උපකාරක පන්ති

 Advertise Here