ගණිතය සා/පෙළ ශ්‍රේණිය 6 සිට 11

Nimnadi Dilsika (ස්ත්‍රී) - Campus student.
ස්ථානයන්: අත්තිඩිය, ගල්කිස්ස, දෙහිවල, නුගේගොඩ, මහරගම

උපකාරක පන්ති - ශ්‍රේණිය 6-11 ගණිතය

Isurajee Saranga (පුරුෂ) - Undergraduate with over 3 year teaching experience.
ස්ථානයන්: අත්තිඩිය, කොහුවල, නුගේගොඩ, මහරගම, රත්මලාන

උසස් පෙළ ⁣භෞතික විද්‍යාව සිද්ධාන්ත හා පුනරීක්ෂණ / 6-11 ගණිතය හා විද්‍යාව නිවසට පැමිණ උගන්වමි

Dilan Chathuranga (පුරුෂ) - කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයේ උපාධි අපේක්ෂකයෙකි.
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, කොළඹ 10, දෙහිවල, පන්නිපිටිය, බොරලැස්ගමුව, මහරගම, වේරහැර

ශ්‍රේණිය 8, 9, 10, 11 සඳහා ගණිතය - සිංහල මාධ්‍යයෙන්

Chathuri Buddhika (ස්ත්‍රී) - BSc Engineering Degree [Faculty of Engineering, University of Ruhuna].
ස්ථානයන්: අත්තිඩිය, කොහුවල, ගල්කිස්ස, නුගේගොඩ, පැපිලියාන, මහරගම, මොරටුව, රත්මලාන

6 - 11 ශ්‍රේණි ගණිතය​ නිවසට පැමිණ හෝ අප ආයතනයේදී

Dhanushka Medawatta (පුරුෂ) - ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ විද්‍යාවේදී උපාධිධාරියෙකි, ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරීන්ගේ ආයතනයේ ආවසරිකයෙකි.
ස්ථානයන්: කොළඹ

ගණිතය | එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ්, දේශීය විෂය නිර්දේශය | සා/පෙළ ශ්‍රේණිය 6-11, AS සහ A/L

Mahesh Perera (පුරුෂ) - BSc (Hons) Civil and Structural Engineering, Taught in a leading International school.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ

ගණිතය | එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ්, දේශීය විෂය නිර්දේශය | සා/පෙළ ශ්‍රේණිය 6-11, AS සහ A/L
ශ්‍රේණිය 1 සිට 11 ගණිතය පන්ති ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල මාධ්‍යයෙන්

Premil asanka Sanjeewa (පුරුෂ) - BSc and BIT Graduate of University of Colombo, Over 15 years experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ