භූගෝලය හා පරිසර කළමනාකරණය අවුරුදු 18කට වැඩි පළපුරුද්දක් ඇති ප්‍රවීණ ගුරුවරියක්

L. Gurusinghe (Mrs) (ස්ත්‍රී) - 2000 වසරේ කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයෙන් උපාධිය ලබා ගත්තේය.
ස්ථානයන්: නුගේගොඩ, පන්නිපිටිය, කෝට්ටේ, බත්තරමුල්ල, මහරගම, රාජගිරිය

ඉංග්‍රීසි භාෂාව උපකාරක පන්ති ශ්‍රේණිය 1-11 සිසුන් සඳහා

Dulvi Jayakodi (ස්ත්‍රී) - Teaching students since 2012, have helped students to get A passes in English.
ස්ථානයන්: කඩුවෙල, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, කොළඹ, ගොතටුව, බත්තරමුල්ල, මාලබේ, මුල්ලේරියාව

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න