මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   

උ/පෙ භෞතික විද්‍යාව (සිංහල / ඉංග්‍රීසි), කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් භෞතික විද්‍යාව, සා/පෙළ කේම්බ්‍රිජ්, එඩෙක්සෙල් ගණිතය ශ්‍රේණිය 6-11

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරයා
Nirmal Jayarathna (පුරුෂ)
 • උසස් පෙල
 • ඩිප්ලෝමා
 • ප්‍රථම උපාධිය
 • පශ්චාත් උපාධි
 • ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 4 කට වඩා
දුරකථනය
වයිබර්
වට්ස්ඇප්
වෙබ් පණිවිඩ
ගුරුවරයා පිළිඹඳ විස්තර
MSc (Physics edu) Colombo University (reading)
BSc (Special) in University of Ruhuna
Teacher at Hilburn International College
PQ HRM follower in CIPM
Dip in English in university of Sabaragamuwa
Research assistant in university of Ruhuna
Over 6 year teaching experience
Special concern about theory base weak student and enhance their subject knowledge in easy teaching methods
Every day give advice to how we want to achieve this aim
Every day speed test,memo test, monthly subject evaluation test,model papers and past papers

If you want to achieve your goals and if u ready to work hard cl me . Lets do this. In my individual classes in A/L 6 students got “ A “ and 3 students “ B “ . No one haven’t low results.( 100% results)
In O/L every one got “A” passes (100% results)

If U want to be like that let’s work hard with a talented teacher.
උසස් පෙල භෞතික විද්‍යාව
කේම්බ්‍රිජ් සහ එඩෙක්සෙල් අන්තර්ජාතික විශය මාලා භෞතික විද්‍යාව
සාමාන්‍ය පෙල/ කේම්බ්‍රිජ් /එඩෙක්සෙල්
ගණිතය

එම් . එස් .සී.(භෞතික විද්‍යා අධ්‍යාපනය)( අධ්‍යානය කරමින් සිටියි)
විද්‍යාවේදී( විශේෂ ) රුහුණු විශ්ව විද්‍යාලය
හිල්බන් විද්‍යාලයේ ආචාර්ය
මානව සම්පත් කලමනාකරණය පිලිබඳ ඩිප්ලෝමා (සී.අයි.පී.එම් ආයතනය)
ඉංග්‍රීසි ඩිප්ලෝමා ( සබරගමු විශ්ව විද්‍යාලය )
පර්යේෂණ සහකාර( රුහුණු විශ්ව විද්‍යාලය )
අවුරුදු 6 කට වඩා පලපුරුද්දක් සහිත
ගුරුවරයෙක් වෙමි

විශය දැනුමෙන් අඩු දරුවන් ගැන විශේෂ අවධානය
පහසු ඉගැන්වීම් ‍රටා භාවිතය
සෑමදාම දරුවාට අරමුනට යන්නේ කෙසේදැයි දැනුවත් කර හරි මග පෙන්වීම
වේගය සෑදීමෙ ප්‍රශ්න පත්‍ර
මතක පරීක්ෂණ ප්‍රශ්න පත්‍ර
මාසික පරීක්ෂණ
නව ප්‍රශ්න පත්‍ර
පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර
සුදුසු කලට කරන්නෙමු

ඔබට තම අරමුණ ඉටුකර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හා මහන්සි වී වැඩ කිරීමට කැමතිනම් මාහට අමතන්න.
මාගෙන් අධ්‍යාපනය ලැබූ ලමුන්ගෙන් 6 ක් ඒ සාමර්ත ද,3 දෙනෙක් බී සාමර්ත ද ලැබීය.( 100% ප්‍රතිඵල )
සාමාන්‍ය පෙල මාගෙන් අධ්‍යාපනය ලැබූ සෑම ලමයාම ඒ සාමර්ත ගැනීම මා ලැබූ ජයග්‍රහණයකි.

ඔබටත් එවන් අය අතරට යාමට නම් මහන්සි වී වැඩ කිරීමට කැමතිනම් මා ඔබ වෙනුවෙන් කැපවෙමි.
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
Physics
Pure mathematics
Applied mathematics
Research Methodology
Electronic
Psychology
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ආයතන/ස්ථානයන්හි පන්ති පවත්වනු ලබයි
රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
Selection, කහවත්ත


Dinagra, බලංගොඩ


Isurumaga, රත්නපුර


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි
කළුතර දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
හොරණ

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
අවිස්සාවේල්ල

කහතුඩුව

කැස්බෑව

කොට්ටාව

කොහුවල

කොළඹ 01

කොළඹ 02

කොළඹ 03

කොළඹ 04

කොළඹ 05

කොළඹ 06

කොළඹ 07

කොළඹ 08

කොළඹ 09

කොළඹ 10

කොළඹ 11

කොළඹ 12

කොළඹ 13

කොළඹ 14

කොළඹ 15

දෙල්කන්ද

දෙහිවල

නුගේගොඩ

පැපිලියාන

පිළියන්දල

බොරලැස්ගමුව

බෝකුන්දර

මත්තේගොඩ

මහරගම

මාකුඹුර

මාලබේ

මොරටුව

රත්මලාන

විජේරාම

වේරහැර

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
කහවත්ත

කුරුවිට

පැල්මඩුල්ල

බලංගොඩ

රත්නපුර

අන්තර්ජාලය තුලින් පවත්වන පන්ති
අන්තර් ජාලය ඔස්සේ පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
 • පෞද්ගලික පන්ති
 • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
 • සිංහල
 • English
වෙනත් තොරතුරු
 • දැන්වීමේ අංකය : 22742
 • දැන්වීම පලමු වරට සකසන ලද්දේ : 06 ජූනි 2020
 • දැන්වීම කල් ඉකුත් වීමේ දිනය : 12 ඔක්තෝබර් 2021

 ICT for O/L and A/L