විද්‍යාව / ගණිතය / භෞතික විද්‍යාව සා/පෙළ / IGCSE / AS / IAL [කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල්]

Maduranga Rathnayaka (පුරුෂ) - BSc (Hons) university of Colombo, Conducts classes for international and local students since 2016.

විද්‍යාව / ගණිතය / භෞතික විද්‍යාව සා/පෙළ / IGCSE / AS / IAL [කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල්]
ප්‍රාථමික පන්ති - ඉංග්‍රීසි භාෂාව, ගණිතය, සිංහල

Natasha Kasturiarachchi (ස්ත්‍රී) - Diploma holder in English language and currently following the Bachelor's degree. (Final year).
ස්ථානයන්: ගල්කිස්ස, දෙහිවල, නුගේගොඩ, බොරලැස්ගමුව, මහරගම, හෝමාගම

ගණිතය හරිම ලේසියි. නිසැකවම A සාමාර්ථයක් ලබා දෙනු ලැබේ.

Dhanushika Nayomi (ස්ත්‍රී) - වරලත් ගණකාධිකාරි හා පළපුරුදු ගුරුවරියක්.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ, කොට්ටාව, ගොඩගම, නුගේගොඩ, පන්නිපිටිය, පිළියන්දල, මහරගම, හොරණ, හෝමාගම

සිංහල ගණිතය සහ ඉංග්‍රීසි පන්ති ප්‍රාථමික සිසුන් සඳහා

Madushanika abeysignha (ස්ත්‍රී) - Durwala sisun sadaha vishesha awadayanayak laba di ugan wai.keti krama magin maths ugan wai.
ස්ථානයන්: කැස්බෑව, කොට්ටාව, ගෝනපොල, පිළියන්දල, මහරගම, හෝමාගම

Maths Tuition Sinhala Medium

උපදේශක: R.P Rupasinghe (පුරුෂ‍) - Following degree in Civil Engineering [OUSL], Following a diploma in Engineering course