1 ශ්‍රේණියේ සිට සා.පෙළ සිංහල, ඉතිහාසය 1 - 5 ශ්‍රේණි ඉංග්‍රීසි, ගණිතය, පරිසරය හා බුද්ධාගම

Sandeepa Vithana (ස්ත්‍රී) - A school teacher for primary/secondary education at a renowned private school in Colombo, undergraduate in BA degree (ext).

ගණිතය හරිම ලේසියි. නිසැකවම A සාමාර්ථයක් ලබා දෙනු ලැබේ.

Dhanushika Nayomi (ස්ත්‍රී) - වරලත් ගණකාධිකාරි හා පළපුරුදු ගුරුවරියක්.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ, කොට්ටාව, ගොඩගම, නුගේගොඩ, පන්නිපිටිය, පිළියන්දල, මහරගම, හොරණ, හෝමාගම