උපකාරක පන්ති ප්‍රාථමික ශ්‍රේණි සඳහා (1-5 දේශීය විෂය නිර්දේශය)

Udeshi Dilhara (ස්ත්‍රී) - Bsc Hons in HRM, Diploma in IT.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, මහරගම

උපකාරක පන්ති - දේශීය විෂය නිර්දේශය සහ ජාත්‍යාන්තර විෂය නිර්දේශය

Mithma (ස්ත්‍රී) - A graduate teacher who has 5 years of experience.
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කැස්බෑව, කොට්ටාව, කොළඹ 05, තලවතුගොඩ, නුගේගොඩ, පන්නිපිටිය, පිළියන්දල

ශ්‍රේණිය 1-6 සිංහල භාෂාව පන්ති

Mrs. Ahangama (ස්ත්‍රී) - 4 years teaching experience at Daybridge international school.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, දෙහිවල

සිංහල - පෙර පාසල සිට 4 ශ්‍රේණිය දක්වා

Amali Shanika (ස්ත්‍රී) - A graduate from University of Uva Wellassa.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඩුවෙල, කොට්ටාව, කොළඹ, කොළඹ 05, නුගේගොඩ, පන්නිපිටිය, මාලබේ

ඔන්ලයින් පන්ති ශ්‍රේණිය 1 සිට 5 සඳහා

Kalee Rajapaksha (ස්ත්‍රී) - Experienced teacher with well understanding in child psychology., Worked as a freelance teacher over 6 years. Diploma in SLMO.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති,

1 වසර සිට 5 වසර දක්වා - ගණිතය, සිංහල, IT

Dilhara madurasinghe (ස්ත්‍රී) - An undergraduate.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, මහනුවර

1 වසර සිට 5 වසර දක්වා - ගණිතය, සිංහල, IT
ZOOM ඔස්සේ නිවසේ සිට ඉගෙන ගැනීමට

Dr. S.K.Illangarathne (පුරුෂ) - Classes are conducted by qualified and experienced teachers.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, අනුරාධපුර

සිංහල/ඉංග්‍රීසි පන්ති ශ්‍රේණිය 1 - උ/පෙ

Manushi Silva (ස්ත්‍රී) - B.A. (Hons).
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ගම්පහ

දෙමළ භාෂාව සිංහල මාධ්‍යය සිසුන් සඳහා (පාසල සිසුන්, Job seekers, Employers)

Premalal Ranasinghe (පුරුෂ) - BSc, Advance National Diploma in HR, English language Diploma, Tamil language Diploma holder, Over 15 years experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

ඉංග්‍රීසි මධ්‍යම ප්‍රාථමික පන්ති - සියලුම විෂයයන් (ඔන්ලයින්)

Amali Mapa (ස්ත්‍රී) - 20 years of experience teaching in both local and foreign schools.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කළල්ගොඩ, කොට්ටාව, තලවතුගොඩ, පැලවත්ත, මහරගම

ඉංග්‍රීසි මධ්‍යම ප්‍රාථමික පන්ති - සියලුම විෂයයන් (ඔන්ලයින්)
Online classes සිංහල භාශාව / පරිසරය / ඉතිහාසය

Shashmini Vimarshana (ස්ත්‍රී) - ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ ජාත්‍යන්තර පාසලක උගන්වයි.
ස්ථානය: කොළඹ

සිංහල, විද්‍යාව, ඉතිහාසය පන්ති (දේශීය විෂය නිර්දේශය ශ්‍රේණිය 1-11 සිංහල මාධ්‍යයෙන්)

Anuradha Wickramaratne (ස්ත්‍රී) - Diploma holder.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඩවත, කිරිබත්ගොඩ, රාගම, වත්තල

ඉංග්‍රීසි, ප්‍රාථමික විෂයයන්, ක්‍රිස්තියානි ධර්මය

Ruchira De Silva (ස්ත්‍රී) - Trinity college Western music upto grade 6 (practical and theory), PQHRM qualified, ATCL in Performing arts.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, මාලබේ

සිංහල උපකාරක පන්ති දේශීය සහ ජාත්‍යාන්තර සිසුන් සඳහා

Wijesinghe (ස්ත්‍රී) - A graduate of Sri Jayawardenapura University with over 8 years of experience in a private school.
ස්ථානයන්: අත්තිඩිය, රත්මලාන

Learn with Navo - ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල

Navodya Kannangara (ස්ත්‍රී) - Conduct classes since schooling, researched numerous appealing teaching modes.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ගල්කිස්ස, බොරලැස්ගමුව, මහරගම, මොරටුව, රත්මලාන