ඉංග්‍රීසි පන්ති සහ ගණිතය පන්ති ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

Sanali lithara (ස්ත්‍රී) - I have many qualifications in teaching English medium students and I am a past student of Vidura college.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ගල්කිස්ස, පානදුර

ගණිතය ශ්‍රේණිය 3 - ශ්‍රේණිය 11 සිසුන් සඳහා

Oshada Wickramasinghe (පුරුෂ) - Bachelor of Information Technology (undergraduate - University of Colombo).
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, මොරටුව

අපරදිග සංගීත පන්ති - Theory and practical

Amila Senevirathne (පුරුෂ) - Qualified with diploma in western music, successfully completed ABRSM examinations.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කැස්බෑව, කොට්ටාව, ගල්කිස්ස, දෙහිවල, නුගේගොඩ

අපරදිග සංගීත පන්ති - Theory and practical
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් උපකාරක පන්ති - මොරටුව

Primeshi (ස්ත්‍රී) - A qualified young lady teacher, ACCA [UK] Final Stage, BSC in Accounting and Finance [UK] Final year.
ස්ථානය: මොරටුව

ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් උපකාරක පන්ති - මොරටුව
පන්ති ශ්‍රේණිය 1 - 11 සඳහා

Shanka Perera (පුරුෂ) - BLE (University of Colombo), BIT (University of Moratuwa), Diploma in natural science (Ousl), 8 years experience in teaching.
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, කොළඹ, පිළියන්දල, මහරගම

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සහ ගණිතය

S.Niroshani (ස්ත්‍රී) - Bachelor of Information Technology, British Computer Society-PGD, Higher Diploma In Computer Science programming special

3, 4, 5 ශිෂ්‍යත්ව පන්ති හා 6 ශ්‍රේණිය සිංහල

Kumuduni Jayalathge (ස්ත්‍රී) - කොළොඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමාව හදාරා තිබීම. ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයෙන් සිංහල භාෂාවට අදාලව ශාස්ත්‍රපති, ශාස්ත්‍රවේදී උපාධි ලබා තිබීම

ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ගණිතය / ජීව විද්‍යාව උපකාරක පන්ති

Thaveesha (ස්ත්‍රී) - MBA [ECU- Perth, Australia], BSc Science [UNSW - Sydney, Australia], 4th year medical student completing MBBS degree [KDU, Ratmalana].
ස්ථානයන්: කොළඹ, Online

ගණිතය උපකාරක පන්ති - ශ්‍රේණිය 3, 4, 5

L. Viduranga (පුරුෂ) - B.Sc Finance with second class [University of Sri jayawardenapura].
ස්ථානයන්: ගල්කිස්ස, දෙහිවල, නුගේගොඩ, පිළියන්දල, බොරලැස්ගමුව, මහරගම, මොරටුව, රත්මලාන

Sipil Higher Education Institute

Sipil Higher Education Institute, Rawathawatta, මොරටුව

Private classes offered - Grade 1 to 8 all the subjects

උපදේශක: Ms. Sri (ස්ත්‍රී‍) - City and Guilds Teaching, ACS, Advanced Diploma in English.
ස්ථාන: කොළඹ and 6, දෙහිවල, Mount lavinia, Rathmalana, මොරටුව

Conduct classes for grade 1 to O/L

උපදේශක: Waruni (ස්ත්‍රී‍) - I was graduated from a reputed university and conducted classes since 2007.

ගණිතය 1 සිට අ.පො.ස. සා/පෙළ දක්වා - ඉංග්‍රීසි / සිංහල මාධ්‍යයෙන්

Nipuna Shamen (පුරුෂ) - I passed my Advanced Level in Combined Maths and qualified to apply for computer science degree at University of Colombo.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කළුබෝවිල,