උපකාරක පන්ති - දේශීය විෂය නිර්දේශය සහ ජාත්‍යාන්තර විෂය නිර්දේශය

Mithma (ස්ත්‍රී) - Law undergraduate, An experienced teacher who teaches in a leading National School.
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, පන්නිපිටිය, මහරගම, විජේරාම

Seyara Institute - කැස්බෑව

ආයතනය: Seyara Institute - English and Sinhala medium classes for pre-grades to A/L (Local and London).
ස්ථානය: මඩපාත

Seyara Institute - කැස්බෑව
අපරදිග සංගීත පන්ති - Theory and practical

Amila Senevirathne (පුරුෂ) - Qualified with diploma in western music, successfully completed ABRSM examinations.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කැස්බෑව, කොට්ටාව, ගල්කිස්ස, දෙහිවල, නුගේගොඩ

අපරදිග සංගීත පන්ති - Theory and practical
ගණිතය, විද්‍යාව, ඉංග්‍රීසි, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය පන්ති - ශ්‍රේණිය 3 සිට 7

Lashini Munasinghe (ස්ත්‍රී) - Will be starting my bachelor's degree by next year at a state university. 2 years teaching experience.
ස්ථානයන්: කැස්බෑව, පානදුර, පිළියන්දල, බණ්ඩාරගම

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සහ ගණිතය

S.Niroshani (ස්ත්‍රී) - Bachelor of Information Technology, British Computer Society-PGD, Higher Diploma In Computer Science programming special