මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   

ගණිතය පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට 11 - දේශීය / කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් (නිවසට පැමිණ / ඔන්ලයින් / කණ්ඩායම්)

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරිය
Shalani (ස්ත්‍රී)
  • ඩිප්ලෝමා
  • උපාධි අපේක්ෂක
  • ප්‍රථම උපාධිය
  • පශ්චාත් උපාධි
  • ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 10 කට වඩා
දුරකථනය
වයිබර්
වට්ස්ඇප්
වෙබ් පණිවිඩ
ගුරුවරිය පිළිඹඳ විස්තර
Bachelor of Business Management,MBA and CIMA passed finalist
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
Grade from 1-11 Mathematics classes is conducted by a well-educated and qualified teacher. Ensure guaranteed results through proper guidance

Class Location - Epitamulla Road,Pitakotte

***Registration open for the year 2020/2021 - Cambridge and Ed excel Syllabuses (Individual and Small Group Classes)

Syllabus
International Schools - Cambridge Syllabus, Ed-excel Syllabus
Government School - National Syllabus (Sinhala & English Medium)

During my one-on-one sessions, I will provide:
* Easy-to-understand explanations to difficult concepts
* Exercises and worksheets specific to your needs
* Explanations to questions in textbooks and study guides
* Effective time management strategies for exam test!
* Detailed feedback and tips on tough exam questions
* Practical and comprehensive guides for each area of study

For Online Classes Method
The first lesson is FREE and will run for 30 minutes. Lessons are purchased in advance to secure your child’s lessons alongside my current students every week.

For Home visit Classes
Only for limited places - PitaKotte, Ethulkotte, Thalawathugoda, Madiwela, Rajagiriya, Nugegoda, Maharagama,Vijerama, Borralla, Nawala, Baththaramulla,Abuldeniya, Pannipitiya
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි පන්ති පැවැත්වේ
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
පිටකෝට්ටේ


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
ඇතුල් කෝට්ටේ

තලවතුගොඩ

නාවල

නුගේගොඩ

පිටකෝට්ටේ

බත්තරමුල්ල

මාදිවෙල

රාජගිරිය

අන්තර්ජාලය තුලින් පවත්වන පන්ති
අන්තර් ජාලය ඔස්සේ පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
  • මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 සිට 20 දක්වා)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • සිංහල
  • English

 Grade 1 to A/L All Subjects