මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   

ශ්‍රේණිය 6-10 ගණිතය (දේශීය, එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ් )

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරයාගේ නම
Oshadhi Herath (පුරුෂ)
දුරකථනය
වයිබර්
වට්ස්ඇප්
වෙබ් පණිවිඩ
ගුරුවරයා පිළිඹඳ විස්තර
 • Instructor & Graduate Research Assistant with 1st class (Hons) from Faculty of Engineering, University of Moratuwa.
 • Graduate Chemist, Grad.Chem. A.I.Chem
 • Advance Diploma in Computer Science (BCS)
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
Grade 6-11 & O/L Mathematics (Local, Edexcel and Cambridge)
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ආයතන/ස්ථානයන්හි පන්ති පවත්වනු ලබයි
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
උඩහමුල්ල


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
ඇතුල් කෝට්ටේ

කටුබැද්ද

කොට්ටාව

ගල්කිස්ස

දෙහිවල

නුගේගොඩ

පිටකෝට්ටේ

පිළියන්දල

බත්තරමුල්ල

බොරලැස්ගමුව

මහරගම

මොරටුව

රාජගිරිය

අන්තර්ජාලය තුලින් පවත්වන පන්ති
අන්තර් ජාලය ඔස්සේ පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
 • පෞද්ගලික පන්ති
 • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
 • මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 සිට 20 දක්වා)
 • විශාල ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 20 ට වැඩි)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
 • සිංහල
 • English
වෙනත් තොරතුරු
 • දැන්වීමේ අංකය : 18833
 • දැන්වීම පලමු වරට සකසන ලද්දේ : 03 අගෝස්තු 2019
 • දැන්වීම කල් ඉකුත් වීමේ දිනය : 13 මැයි 2021