විද්‍යාව, ඉංග්‍රීසි, සෞඛ්‍යය, ජීව විද්‍යාව පන්ති - දේශීය, එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ්

Dr. Aravindi Senadeera (ස්ත්‍රී) - A pre intern doctor, Working in the private Medical sector.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කැස්බෑව, පිළියන්දල, බොරලැස්ගමුව, මඩපාත

Seyara Institute - කැස්බෑව

ආයතනය: Seyara Institute - English and Sinhala medium classes for pre-grades to A/L (Local and London).
ස්ථානය: මඩපාත

Seyara Institute - කැස්බෑව