ගිණුම්කරණය, ආර්ථික විද්‍යාව, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය, වාණිජ සහ ඉංග්‍රීසි උපකාරක පන්ති

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරයා :
Dayarathne Bogala (පුරුෂ)
  • සාමාන්‍ය පෙල
  • උසස් පෙල
  • ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 10 කට වඩා
දුරකථනය :
0​7​7​1​1​1​9​9​5​2
වෙබ් පණිවිඩ :
ගුරුවරයා පිළිඹඳ විස්තර
B.Com (Special) - University of Sri Jayewardenepura,

Past Teacher at,
Asian International School
Royal Institute Colombo
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
Edexcel & Cambridge,
Grade 08
Grade 09
OL
IGCSE
As Level
A Level

Accounts
Business Studies
Commerce
Economics
English
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
අත්තිඩිය

අතුරුගිරිය

අරංගල

ඇතුල් කෝට්ටේ

කටුබැද්ද

කඩුවෙල

කරගම්පිටිය

කළුබෝවිල

කොට්ටාව

කොටිකාවත්ත

කොස්වත්ත

කොහුවල

කොළඹ

කොළඹ 03

කොළඹ 04

කොළඹ 05

කොළඹ 06

කොළඹ 07

කොළඹ 08

කොළඹ 09

කොළඹ 10

කොළඹ 14

කොළඹ 15

කොළොන්නාව

ගල්කිස්ස

ගොතටුව

දෙල්කන්ද

දෙහිවල

නාවල

නැදිමාල

නුගේගොඩ

පන්නිපිටිය

පාදුක්ක

පැලවත්ත

බත්තරමුල්ල

බෙල්ලන්විල

බොරලැස්ගමුව

මහරගම

මාලබේ

මුල්ලේරියාව

මොරටුව

හෝකන්දර

හෝමාගම

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
ගම්පහ

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
ගාල්ල

නුවර දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
මහනුවර

මාතර දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
මාතර

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
හම්බන්තොට

අන්තර්ජාලය තුලින් පවත්වන පන්ති
අන්තර් ජාලය ඔස්සේ පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
  • මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 සිට 20 දක්වා)
  • විශාල ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 20 ට වැඩි)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • English