මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   

ඉතිහාසය සහ භූගෝල විද්‍යාව - එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ්

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරියගේ නම
Prasadika Ediriweera (ස්ත්‍රී)
දුරකථනය
වට්ස්ඇප්
වෙබ් පණිවිඩ
ගුරුවරිය පිළිඹඳ විස්තර
More than 15 years of teaching in private and international schools
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
History IGCSE edexcel, Cambridge
History and grade 9,8,7 Geography
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
ඇතුල් කෝට්ටේ

කොළඹ

කොළඹ 05

කොළඹ 06

නාවල

පිටකෝට්ටේ

රාජගිරිය

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
කිරිබත්ගොඩ

වත්තල

පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • English
වෙනත් තොරතුරු
  • දැන්වීමේ අංකය : 18535
  • දැන්වීම පලමු වරට සකසන ලද්දේ : 08 ජූලි 2019
  • දැන්වීම අවසන් වරට යාවත්කාලීන කල දිනය : 09 ජූලි 2019
  • දැන්වීම කල් ඉකුත් වීමේ දිනය : 07 ජූලි 2020