මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   

උ/පෙ භෞතික විද්‍යාව සිංහල මාධ්‍යයෙන් - Paper Class

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරයාගේ නම
Tharinda Widanage (පුරුෂ)
දුරකථනය
වට්ස්ඇප්
වෙබ් පණිවිඩ
ගුරුවරයා පිළිඹඳ විස්තර
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ වෛද්‍ය ශිෂ්‍යයෙක් පවත්වනු ලබන තනි හෝ කුඩා කන්ඩායම් පන්ති ;

1. 2000-2018 පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍රවල සෑම ප්‍රශ්නයක්ම සාකච්ඡා කර ප්‍රශ්නවලට ඉතා පහසුවෙන් පිළිතුරු දිය හැකි ආකාරය හා පිළිතුර ලබා ගන්නා කෙටි ක්‍රම ඉගැන්විම.
2. සෑම සතියකම අමතර බහුවරණ සහ රචනා ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡා කිරීම.
3. ශිෂයාට අපහසු විෂය කොටස් ඉතා සරලව ප්‍රශ්න භාවිතා කර ඉගැන්වීම.
4. M.C.Qs වලට පිළිතුරු සැපයීමේ කෙටි ක්‍රම සහ නියමිත වේලාවට පෙර ප්‍රශ්න පත්‍රයට පිළිතුරු දීමට ශිෂ්‍යයා පුහුණු කිරීම.
5. ශිෂ්‍යයා දුර්වල විෂය කොටස් කෙරෙහි වැඩි අවධානයක් යොමු කර ඒවා සරලව ශිෂ්‍යයාට පැහැදිලි කිරීම.

**වසර 2කට වැඩි ඉගැන්වීමේ පලපුරැද්ද.

***පලමු දින ගාස්තුවකින් තොරව ඉගැන්වීම සිදු කල හැකි අතර ශිෂ්‍යයා තෘප්තිමත් නම් පමනක් පන්තිය තෝරා ගත හැක.
කණ්ඩායම් හෝ තනි පන්ති සඳහා අමතන්න.
(නුගෙගොඩ, කොට්ටාව, පිලියන්දල, හොරන අවට)
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
Advanced Level Physics
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි
කළුතර දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
හොරණ

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
කොට්ටාව

නුගේගොඩ

පිළියන්දල

අන්තර්ජාලය තුලින් පවත්වන පන්ති
අන්තර් ජාලය ඔස්සේ පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • සිංහල
වෙනත් තොරතුරු
  • දැන්වීමේ අංකය : 19093
  • දැන්වීම පලමු වරට සකසන ලද්දේ : 21 අගෝස්තු 2019
  • දැන්වීම කල් ඉකුත් වීමේ දිනය : 10 සැප්තැම්බර් 2020