තර්ක ශාස්ත්‍රය, දේශපාලන විද්‍යාව පන්ති සිංහල මාධ්‍යයෙන් උ/පෙ සිසුන් සඳහා

Ishara Liyanage (ස්ත්‍රී) - Political science special degree [2nd Upper], Teacher of Sujatha Vidyalaya Nugegoda.
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, නුගේගොඩ, පිළියන්දල, මහරගම, හොරණ

A/L Logic and Scientific method (local syllabus)

උපදේශක: Jayaruk Sandaruwan (පුරුෂ‍) - B.A (spl) degree at University of කොළඹ (Reading).
ස්ථාන: කොළඹ and Suburbs.

A/L තර්ක ශාස්ත්‍රය in Sinhala medium

Chamara Rathnayake (පුරුෂ) - A teacher of Thomas' college Mount Lavinia conducts classes in Sinhala medium.
ස්ථානයන්: කැස්බෑව, කොට්ටාව, ගල්කිස්ස