තනි හා කුඩා කණ්ඩායම් පංති - උසස් පෙළ තර්ක ශාස්ත්‍රය හා විද්‍යාත්මක ක්‍රමය / සාමාන්‍ය පෙළ සිංහල

A.P.G. Hansamali (ස්ත්‍රී) - කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ ශාස්ත්‍රවේදී (විශේෂ) උපාධිය සහ කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමා. වසර 17 ක සිට ඉගැන්වීම් කටයුතු සිදුකිරීම.

තර්ක ශාස්ත්‍රය, දේශපාලන විද්‍යාව පන්ති සිංහල මාධ්‍යයෙන් උ/පෙ සිසුන් සඳහා

Ishara Liyanage (ස්ත්‍රී) - Political science special degree [2nd Upper], Teacher of Sujatha Vidyalaya Nugegoda.
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, නුගේගොඩ, පිළියන්දල, මහරගම, හොරණ

උ/පෙ තර්ක ශාස්ත්‍රය සිංහල මාධ්‍යයෙන්

Chamara Rathnayake (පුරුෂ) - A teacher of Thomas' college Mount Lavinia conducts classes in Sinhala medium.
ස්ථානයන්: කැස්බෑව, කොට්ටාව, ගල්කිස්ස

උ/පෙ තර්ක ශාස්ත්‍රය සිංහල මාධ්‍යයෙන්
A/L Logic and Scientific method (local syllabus)

උපදේශක: Jayaruk Sandaruwan (පුරුෂ‍) - B.A (spl) degree at University of කොළඹ (Reading).
ස්ථාන: කොළඹ and Suburbs.