උ/පෙ සංයුක්ත ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යයෙන්) පන්ති

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරයා :
Yasith Wijesinghe (පුරුෂ)
  • සාමාන්‍ය පෙල
  • උසස් පෙල
  • ඩිප්ලෝමා
  • උපාධි අපේක්ෂක
  • ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 4 කට වඩා
දුරකථනය :
0​7​7​0​2​5​2​5​0​4
වෙබ් පණිවිඩ :
ගුරුවරයා පිළිඹඳ විස්තර
Bsc Undergraduate University of Moratuwa
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
>> 2022 සිද්ධාන්ත හා ප්‍රශ්න පත්‍ර පන්ති
>> 2022 පසුගිය පාඩම් අතපසු වූ සිසුන් සඳහා විශේෂ ශීඝ්‍ර පුනරීක්ශන පන්ති
>> ත්‍රිකෝණමිතිය අතපසු වූ සිසුන් සඳහා විශේෂ සිව්දින වැඩසටහන
>> 2023 සිද්ධාන්ත පන්ති
>> 2nd , 3rd shy සිසුන් සඳහා විශේෂ පුනරීක්ශන පන්ති
>> තනි හා කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති
>> Online island wide using zoom & Ms Teams
>> Home visits around Dompe, Kaduwela , Hanwella.
>> Call for more details 0770252504
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
අතුරුගිරිය

කඩුවෙල

කොට්ටාව

නවගමුව

නුගේගොඩ

බත්තරමුල්ල

බෝමිරිය

මහරගම

මාලබේ

හංවැල්ල

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
දොම්පෙ

අන්තර්ජාලය තුලින් පවත්වන පන්ති
අන්තර් ජාලය ඔස්සේ පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • සිංහල