මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   

GCE උ/පෙ රසායන විද්‍යාව පන්ති

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරියගේ නම
Sharmila Mascrenghe (ස්ත්‍රී)
දුරකථනය
වට්ස්ඇප්
වෙබ් පණිවිඩ
ගුරුවරිය පිළිඹඳ විස්තර
BSc (Colombo school)
PGD (Analytical Chemistry)
Paper marking examiner
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
Chemistry
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි පන්ති පැවැත්වේ
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
29/8 Norbert Mawalage Mawatha ,Maradana road, Hendala, වත්තල


අන්තර්ජාලය තුලින් පවත්වන පන්ති
අන්තර් ජාලය ඔස්සේ පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
  • මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 සිට 20 දක්වා)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • English
වෙනත් තොරතුරු
  • දැන්වීමේ අංකය : 18936
  • දැන්වීම පලමු වරට සකසන ලද්දේ : 12 අගෝස්තු 2019
  • දැන්වීම අවසන් වරට යාවත්කාලීන කල දිනය : 14 අගෝස්තු 2019
  • දැන්වීම කල් ඉකුත් වීමේ දිනය : 12 අගෝස්තු 2020