මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   

උ/පෙ රසායන විද්‍යාව 2022 / 2023 පන්ති - කොළඹ

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරයා
Pulasthi Senawardena (පුරුෂ)
  • ප්‍රථම උපාධිය
  • ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 5 කට වඩා
දුරකථනය
වෙබ් පණිවිඩ
ගුරුවරයා පිළිඹඳ විස්තර
B Sc (Hons)
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
Chemistry
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි පන්ති පැවැත්වේ
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
මාලබේ


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
අකුරේගොඩ

අතුරුගිරිය

කඩුවෙල

කොට්ටාව

කොස්වත්ත

කොහුවල

කොළඹ

කොළඹ 03

කොළඹ 04

කොළඹ 05

කොළඹ 06

කොළඹ 07

කොළඹ 08

කොළඹ 09

කොළඹ 10

කොළොන්නාව

තලවතුගොඩ

දෙහිවල

නුගේගොඩ

පන්නිපිටිය

පැපිලියාන

බත්තරමුල්ල

මහරගම

මාලබේ

මුල්ලේරියාව

රණාල

රත්මලාන

රාජගිරිය

වැල්ලම්පිටිය

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
කඳාන

කැලණිය

කිරිබත්ගොඩ

ජා-ඇල

බියගම

වත්තල

අන්තර්ජාලය තුලින් පවත්වන පන්ති
අන්තර් ජාලය ඔස්සේ පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
  • මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 සිට 20 දක්වා)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • සිංහල

 Advertise Here