උ/පෙ භෞතික විද්‍යාව ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් / සිංහල මාධ්‍යයෙන් පන්ති

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරයා :
Gayan Duminda (පුරුෂ)
  • ප්‍රථම උපාධිය
  • ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 7 කට වඩා
දුරකථනය :
0​7​1​1​4​6​9​3​3​4
වයිබර් :
0​7​1​1​4​6​9​3​3​4
වට්ස්ඇප් :
0​7​1​1​4​6​9​3​3​4
වෙබ් පණිවිඩ :
ගුරුවරයා පිළිඹඳ විස්තර
I am a Physiotherapy graduate from Faculty of Medicine, University of Colombo. Printed notes for every units will be provided. Past papers from 1980 to 2022 will be discussed with model papers also. Special attention will be there for weak students. I have guided many students to their best results through this time by conducting both theory and revision classes. I am teaching Physics for AL students since 7 years.
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
Advanced Level Physics (GCE AL / Edexcel / Cambridge)
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි පන්ති පැවැත්වේ
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
No 52, Isipathanarama road, මහරගම


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
අතුරුගිරිය

ඇතුල් කෝට්ටේ

කටුබැද්ද

කඩුවෙල

කහතුඩුව

කළුබෝවිල

කැස්බෑව

කොට්ටාව

කොටිකාවත්ත

කොස්වත්ත

කොහුවල

කොළඹ 03

කොළඹ 04

කොළඹ 05

කොළඹ 06

කොළඹ 07

කොළඹ 08

කොළඹ 09

කොළඹ 10

කොළඹ 11

කොළඹ 12

කොළඹ 13

කොළඹ 14

කොළඹ 15

කොළොන්නාව

ගොඩගම

දෙහිවල

පිටකෝට්ටේ

පිළියන්දල

බත්තරමුල්ල

බෙල්ලන්විල

බොරලැස්ගමුව

බෝකුන්දර

මහරගම

මොරටුව

රත්මලාන

රාජගිරිය

හෝකන්දර

හෝමාගම

අන්තර්ජාලය තුලින් පවත්වන පන්ති
අන්තර් ජාලය ඔස්සේ පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
  • මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 සිට 20 දක්වා)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • සිංහල
  • English