Institute for Edexcel and Cambridge Exams

දේශීය විෂය නිර්දේශය : උසස් පෙළ (A/L) සාමාන්‍ය තොරතුරු තාක්ෂණය (GIT) 2012 අගෝස්තු - ප්‍රශ්න පත්‍රය II (සිංහල මාධ්‍යය)

ප්‍රශ්නයක් තෝරන්න
ඔබ තේරූ ප්‍රශ්නය: 0
දේශීය විෂය නිර්දේශය : උසස් පෙළ (A/L) සාමාන්‍ය තොරතුරු තාක්ෂණය (GIT) 2012 අගෝස්තු - ප්‍රශ්න පත්‍රය II (සිංහල මාධ්‍යය) 0 1