සිංහල |  தமிழ் |  English

බ්ලොග් අඩවිය

Your AD HereYour AD Here

ඉංග්‍රීසි ගුරුවරයකු සොයමි

Hi! I am looking for a well experienced English (lady) teacher to teach my 9 year old daughter (local syllabus- Sinhala medium). Am from Depanama, Pannipitiya. Thanks!

  • ඔබේ ප‍්‍රතිචාරය


avatar


ඡායාරූපයන් JPG, PNG ආකෘතියෙන් තිබිය යුතුය (උපරිම 3 MB)

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry