முந்திய உள்ளூர் பாடத்திட்டம் - தரம் 1 : கம்ப்யூட்டிங்

நாடு - இலங்கை
மாவட்டத்தில் - இரத்தினபுர
மாவட்டத்தில் - கண்டி
மாவட்டத்தில் - கம்பகா
மாவட்டத்தில் - குருநாகல்
மாவட்டத்தில் - கொழும்பு
மாவட்டத்தில் - பதுளை
மாவட்டத்தில் - மட்டக்களப்பு
மாவட்டத்தில் - மாத்தளை
ஒன்லைன் வகுப்புக்களை